Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

W dniu 7.11.2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wernisażu wystawy „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” połączonym z wykładem autorki dr Beaty Kozaczyńskiej - wykładowcy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Karol Ponikowski, zaś spotkanie otworzyła dyrektor biblioteki Iwona Adamska. Obecni byli też między innymi dyrektor naszej szkoły Jarosław Szczepaniak, nauczyciele Krystyna Maria Sadło i Paweł Warpas. Tematem prelekcji były tragiczne wydarzenia połączone z masowymi i przymusowymi wysiedleniami mającymi miejsce w latach 1942–1943. Według historyków Niemcy w tym czasie wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 100 tysięcy Polaków, w tym 30 tysięcy dzieci, w których miejsce władze III Rzeszy zamierzały osiedlić kilkadziesiąt tysięcy kolonistów niemieckich.

Na przełomie września i października br., od 23.09 do 11.10.2019r. w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wspólnie z AIESEC realizowany był projekt NEXT STEP. AIESEC to międzynarodowa, niezależna organizacja studencka działająca w 122 krajach, stanowiąca platformę dla młodych ludzi do odkrywania i rozwijania potencjału poprzez projekty realizowane w zespołach. Projekt Next Step, który skierowany jest do szkół średnich wspiera Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 8, istotą którego jest zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie  ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współpracy obejmującej napisanie wniosku i późniejszą realizację  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146). Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera podlega publikacji na stronie internetowej www.zswadamowie.pl

To hasło towarzyszyło wszystkim uczestnikom konferencji, którzy spotkali się 15 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie. Tego dnia miało miejsce forum „Wspólnie dla młodzieży z gminy Adamów”. W naszej dyskusji udział wzięli przedstawiciele reprezentujący władze lokalne, między  innymi Wójt Gminy Adamów i Przewodnicząca Rady Gminy. Ponadto byli obecni przedstawiciele szkół, Domu Kultury w Woli Gułowskiej, GOPS, policji, bibliotek, straży pożarnej, sołtysów i organizacji pozarządowych.

5 października br. w drugim dniu obchodów 80. rocznicy ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r. na cmentarzu w Turzystwie miał miejsce apel pamięci. Po odczytaniu apelu pamięci, zostały oddane salwy honorowe a następnie złożone kwiaty przy pomniku upamiętniającym żołnierzy SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga. Podobnie jak w Kalinowym Dole obecni byli parlamentarzyści, władze lokalne, okoliczni mieszkańcy, delegacje szkół i wojsko. Również i w tych uroczystościach patriotycznych uczestniczyła delegacja naszej szkoły – poczet sztandarowy w składzie: chorąży Fabian Dziudzik i Michał Ochękowski oraz przyboczne Aleksandra Baran, Alicja Dzido, Aleksandra Pazderska i Oktawia Więckowska. Obecni byli też dyrektor Jarosław Szczepaniak i Krystyn Maria  Sadło.

4 października br. w Kalinowym Dole rozpoczęły się obchody 80. rocznicy kampanii obronnej Polski. W tej miejscowości swój ostatni bój stoczył 3. Pułk Strzelców Konnych. Ku pamięci poległych kawalerzystów został odsłonięty pomnik. Wcześniej znajdował się w tym miejscu krzyż, ustawiony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez żyjących wówczas żołnierzy Pułku. Na uroczystości obecni byli parlamentarzyści, władze lokalne, okoliczni mieszkańcy, delegacje szkół, poczty sztandarowe, a wśród nich poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: chorąży Jakub Kępa i Michał Warowny oraz przyboczne Natalia Araźna, Martyna Dzido, Milena Michalak i Martyna Ponikowska, a także dyrektor Jarosław Szczepaniak i Patryk Nowicki. Uroczystość odbyła się w asyście wojska podczas tradycyjnego Capstrzyku Kawaleryjskiego.

Szkolne Koło Caritas wraz z Samorządem Uczniowskim zaprasza wszyskich uczniów do zaangażowania się w akcję  "Tornister misyjny", której celem jest zgromadzenie przyborów szkolnych dla dzieci w krajach misyjnych: Kenii, Tanzanii, Papui i Nowej Gwinei. Do końca listopada zbieramy przybory szkolne: ołówki, gumki, długopisy, linijki, ekierki, flamastry, kredki.
Przybory szkolne prosimy przynosić do opiekunów SKC: pani Elżbiety Facon i pani Grażyny Sitarskiej oraz do opiekuna SU pani Katarzyny Jodełki.

Szkolne Koło Caritas
Samorząd Uczniowski

17 września br. w 80. rocznicę agresji radzieckiej na Polskę na cmentarzu parafialnym przy Krzyżu Katyński w Łukowie została odprawiona Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej.W uroczystości patriotyczno-religijnej wzięli udział przedstawiciele parlamentu i samorządu, poczty sztandarowe różnych stowarzyszeń i organizacji oraz szkół powiatu łukowskiego. Naszą szkołę reprezentowali: chorąży Jakub Kępa i Mateusz Wrzosek, przyboczne: Martyna Ponikowska, Milena Michalak, Oktawia Więckowska i Aleksandra Ciołek oraz nauczyciele Krystyna Maria Sadło i Paweł Warpas. 

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zajęcia w nowym roku szkolnym od sporej dawki aktywności fizycznej. 6 września uczestniczyli w zajęciach na polu paintballowym w Woli Gułowskiej. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów i zostały poprzedzone odpowiednim szkoleniem. Uczniowie, ubrani w ochronne uniformy i zaopatrzeni w kaski i sprzęt, rozegrali kilka potyczek. Gra paintballowa to nie tylko zabawa. To doskonała okazja do podniesienia swojej sprawności, do sportowej rywalizacji oraz nauki współdziałania w grupie. Integracji sprzyjało także ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. 

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top