Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie przygotowuje się do realizacji projektu, prowadzi negocjacje projektu „Dobry START na rynku pracy”. Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie będzie rokiem pod znakiem inwestycji. W ramach realizacji projektu „Dobry START na rynku pracy” szkoła otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Branżowa Szkoła I Stopnia zainwestuje w umiejętności, dodatkowe kwalifikacje uczniów, doposażenie pracowni oraz i dokształcanie nauczycieli ponad milion złotych.

Dobra współpraca Szkoły z Gminą Adamów i Wójtem Panem Karolem Ponikowskim, pozwoliła opracować wniosek w partnerstwie z firmą Lechaa Consulting Sp. z.o.o opiewający na kwotę 1 100 101,08 zł. Projekt przewiduje szereg działań, które podniosą atrakcyjność nauki w naszej szkole. Firma Lechaa Consulting Sp. z.o.o zorganizuje płatne staże dla 35 uczestników projektu, pokrywając m.in. koszty badań, szkoleń, odzieży roboczej, dojazdów i stypendiów stażowych. Jako partner w projekcie da możliwość nauczycielom odbycia studiów podyplomowych z Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii oraz Doradztwa Zawodowego. Przeprowadzi też kursy dla kadry pedagogicznej z „Nowoczesnych technik wykorzystywanych w nauczaniu” i „Motywowania uczniów i umiejętności kształcenia pracy w grupie” oraz kurs pod nazwą „Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej”.

         Dzięki dofinansowaniu z projektu Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wzbogaci o nowe wyposażenie i podręczniki bibliotekę szkolną, pracownie: biologiczną, chemiczną, kucharską, fryzjerską oraz stworzy pracownię do nauki języków obcych na miarę XXI wieku.

         W szkole najważniejsze jest kształcenie i wychowanie ucznia, dla którego w projekcie przewidziano wiele atrakcyjnych zajęć, kursów podnoszących kwalifikacje i konkurencyjność NASZYCH uczniów. Zdobyte dodatkowe umiejętności ułatwią młodym ludziom zrobić pierwszy krok w dorosłość. Pod czujnym okiem doradcy przeprowadzone zostaną warsztaty z doradztwa zawodowego. Uczniowie zbadają swoje preferencje zawodowe i będą mogli z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Nie zabraknie też zajęć z pedagogiem. Projekt przewiduje zajęcia z kucharstwa, fryzjerstwa, podstaw przedsiębiorczości, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz chemii. Uczniowie wyjadą na bezpłatne wycieczki do zakładów pracy ale także na Międzynarodowe Targi do Warszawy i Poznania. Nie zabraknie kursów: carvingu, cukiernika, obsługi opryskiwacza, obsługi koparko-ładowarki. Młodzi adepci poznają zasady pracy kelnera-barmana oraz będą mogli ukończyć szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji. 45 uczniów naszej szkoły bezpłatnie będzie mogło zrobić kurs prawa jazdy kategorii B.

Projekt „Dobry START na rynku pracy” daje uczniom ogromne możliwości. Bezpłatne zajęcia, wyjazdy i kursy pozwolą podnieść im swoją atrakcyjność na rynku pracy, a zdobyta wiedza i doświadczenie otworzy nowe możliwości.

Ósmoklasisto! Zapraszamy do naszej szkoły! Skorzystaj z szansy, którą Ci dajemy! Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie szkoła Z MYŚLĄ O UCZNIACH, DLA UCZNIÓW

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top