W Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionów Chłopskich przy  Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim". Celem głównym projektu jest wsparcie dla uczniów i nauczycieli, co przełoży się na poprawę wyników edukacyjnych naszych uczniów.

W ramach realizacji projektu w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026 zaplanowaliśmy dla naszych uczniów szereg bezpłatnych zajęć wspierających i wyrównawczych, m.in.  z matematyki, biologii, chemii, języka angielskiego, języka rosyjskiego, zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz różnych zajęć rozwijających uzdolnienia. W ramach projektu przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni, które pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć i kształcenia.  W kolejnych latach przewidziane są także wycieczki szkolne.

Realizacja zajęć rozpocznie się od 26 kwietnia 2024 r. do 30.06.2026 r. Zajęcia będą odbywały się po zajęciach lekcyjnych w grupach po ośmiu lub sześciu uczniów, a prowadzić je będą zatrudnieni w szkole nauczyciele. Warunkiem przystąpienia ucznia do projektu jest złożenie wniosku — formularza rekrutacyjnego oraz pozytywny wynik rekrutacji. Uczniowie mogą korzystać z kilku rodzajów zajęć. Uzupełnione formularze rekrutacyjne uczniowie składają do Pani  Marty Orzyłowskiej.

Uczniowie mogą brać udział w poniższych zajęciach:

 • Matematyczne myślenie zajęcia rozwijające zainteresowania, poz. 5.1
 • Modelowanie 3D zajęcia rozwijające zainteresowania, poz. 5.2
 • W świecie robotów zajęcia rozwijające zainteresowania, poz. 5.3
 • "Let's Master English Fast Opanujmy język angielski szybko" zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania, poz. 5.4 
 • Zajęcia przygotowujące do matury z biologii, poz. 5.5 
 • Zajęcia z biologii rozwijające zainteresowania, poz. 5.6
 • Zajęcia z chemii rozwijające zainteresowania, poz. 5.7
 • Matematyka nie jest straszna zajęcia wyrównawcze, poz. 5.8
 • „Mit uns ist Deutsch leichter” – „Z nami niemiecki jest łatwiejszy", poz. 5.9
 • „Лексика и грамматика – основа русского языка Leksyka i gramatyka – podstawa języka rosyjskiego” zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego, poz. 5.10
 • Zajęcia stymulujące rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) zajęcia indywidualne, poz. 5.11
 • „Zbuduj swoją przyszłość” zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, poz. 5.12
 • Zajęcia informatyczne zajęcia rozwijające zainteresowania, poz. 5.16

Wnioski - formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony szkoły lub bezpośrednio u Pani Marty Orzyłowskiej. W przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędny jest podpis rodzica. Wydrukowane, uzupełnione wnioski należy złożyć do koordynatora szkolnego lub w sekretariacie szkoły. W udostępnionej dokumentacji zamieszczony jest również regulamin rekrutacji.

Back to top