Harmonogram zebrań rodzicielskich w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie w roku szkolnym 2023/2024

  • 06 września 2023 roku (środa) godz. 16:00 - zebrania z Rodzicami we wszystkich klasach (wybór Rad Oddziałowych Rodziców, zapoznanie z procedurami egzaminu  maturalnego/zawodowego, zapoznanie ze zmianami w statucie)
  • 18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) godz. 16:00 - (poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną)
  • 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) godz. 16:00 - (podsumowanie pracy w I półroczu)
  • 20 maja 2024 roku (poniedziałek) godz. 16:00 - (poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną)

Porządek zebrań z rodzicami:

  1. Ogólnoszkolne spotkanie.
  2. Spotkania w klasach z wychowawcami.
  3. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami.

Back to top