26 września br. 30 uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Celem konkursu jest m.in. poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, rozwijanie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego oraz wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów: bialskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego.

Dokładnie 84 lata temu rozpoczęła się zbrojna napaść ZSRR na Polskę, w związku z tym po raz kolejny w Łukowie na cmentarzu parafialnym św. Rocha odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Obchody zorganizowało Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego. 

16 września rozpoczynają się zajęcia w Liceum dla Dorosłych. Szczególnie serdecznie zapraszamy słuchaczy semestru III. Lekcje będą się odbywać w soboty i niedziele w budynku internatu. Plan zajęć dostępny jest na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA/SZKOŁY DLA DOROSŁYCH/PLAN ZAJĘĆ. 

Nie masz jeszcze wszystkich podręczników lub zostały ci z ubiegłego roku??
Weź udział w SZKOLNYM KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW?, który rusza już 7 września. Obok gabinetu pedagoga została przygotowana tablica, na której będzie można umieszczać ogłoszenia dotyczące sprzedaży książek. W opisie należy podać niezbędne informacje tj. imię i nazwisko sprzedającego, klasę, tytuły i ceny książek pozostawionych do sprzedaży. Wszystkich zainteresowanych kupnem podręczników zachęcamy do sprawdzania ogłoszeń i kontaktu ze sprzedającymi.
Więcej informacji udziela Samorząd Uczniowski☺️

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku szkolnego:

  • 8.00 Msza św. w kościele parafialnym;
  • 9.00 Spotkanie społeczności szkolnej na łączniku internackim, a następnie spotkania w klasach  z wychowawcami.

W dalszym ciągu trwa rekrutacja uzupełniająca do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Adamowie.

Zapraszamy osoby, które ukończyły branżową szkołę I stopnia, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną zdobyć wykształcenie średnie. Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota — niedziela). Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej i 4 lata (8 semestrów) dla absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych. Szkoła umożliwia wyrównanie różnic programowych.
Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły tel. 25 755 31 69

Nasza szkoła od marca br. aktywnie działała w celu pozyskania środków na utworzenie od dawna wymarzonej pracowni przedmiotowej z zakresu ekologii. Tym samym wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką merytoryczną p. Jagody Abramek, nagrali ciekawy film, prezentujący ich działania w zakresie ekologii na terenie placówki.

Trwa jeszcze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych! Zespół Szkół w Adamowie dysponuje wolnymi miejscami w liceum ogólnokształcącym, szkole branżowej I stopnia i technikum. Więcej informacji o ofercie edukacyjnej naszej szkoły tutaj lub w sekretariacie (tel. (25) 755 31 69).

Zapraszamy również absolwentów branżowej szkoły I stopnia do liceum dla dorosłych.

Już po raz 79. uczniowie naszej szkoły zakończyli naukę i rozpoczęli kolejne wymarzone wakacje. Dla uczniów Technikum w Adamowie (leśników i architektów krajobrazu) był to pierwszy historyczny rok nauki w dziejach naszej szkoły średniej. Już 22 czerwca br. pani dyrektor Sylwia Żelazowska podpisała świadectwa ukończenia klasy pierwszej Technikum w Adamowie, stawiając na nich urzędową pieczątkę.

Back to top