HARMONOGRAM KONSULTACJI Z UCZNIAMI I RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. F. KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Dzień tygodnia

15:55 - 16:55

Miejsce dyżuru

1

Abramek Jagoda

biologia, chemia, doradztwo zawodowe

poniedziałek

15:55 - 16:55

pokój nauczycielski lub 204

2

Alikowska Karolina

biologia, język rosyjski

piątek

15:05 - 16:05

106

3

Bernat Małgorzata

język niemiecki

środa

7:25 – 7:55

1505 - 1535

pokój nauczycielski

4

Facon Elżbieta

przedmioty zawodowe – kucharz, WDŻ, rewalidacja, wychowawca w internacie

poniedziałek

14:20 - 15:20

internat, rewalidacja

5

Golian Malwina

psycholog szkolny

poniedziałek

14:00 - 15:00

gabinet psychologa szkoła podstawowa

6

Goławska Agnieszka

przedmioty zawodowe – kucharz, wychowawca w internacie 

środa

11:20 - 12:20

internat

7

Gajda Mariusz

muzyka

poniedziałek

(w ramach DNI OTWARTYCH lub ZEBRAŃ Z RODZICAMI)

15:30 – 16:30 lub 

16:00 - 17:00

pokój nauczycielski

8

Jodełka Katarzyna

pedagog szkolny, język polski, wychowawca w internacie

wtorek

12:50 - 13:50

gabinet pedagoga

9

Kwiatkowska Teresa

matematyka, informatyka

poniedziałek

16:00 - 17:00

internat

10

Madoń-Baran Agnieszka

nauczyciel-bibliotekarz, przedmioty zawodowe – fryzjer

środa

14:15 - 15:15

biblioteka

11

Mateusz Pasek

religia

poniedziałek

14:15 - 15:15

pokój nauczycielski

12

Nowakowska Marta

przedmioty zawodowe – technik architektura krajobrazu

piątek

14:15 - 15:15

i13

13

Nowicki Patryk

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

wtorek

17:00 - 18:00

WF

14

Ochnik Karol

wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

poniedziałek

8:00 - 9:00

WF

15

Orzyłowska Marta

wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

poniedziałek

16:00 - 17:00

internat

18

Rodak Waldemar

przedmioty zawodowe – technik leśnik

poniedziałek 

(w ramach DNI OTWARTYCH lub ZEBRAŃ Z RODZICAMI)

15:30 – 16:30 lub

16:00 - 17:00

pokój nauczycielski

19

Rainko Jolanta

przedmioty zawodowe – fryzjer

poniedziałek

(w ramach DNI OTWARTYCH lub ZEBRAŃ Z RODZICAMI)

15:30 – 16:30 lub

16:00 - 17:00

pokój nauczycielski

16

Sadło Krystyna

historia, historia i teraźniejszość

piątek

(czwarty w miesiącu)

14:20 – 15:20

i17

20

Sawicki Mariusz

przedmioty zawodowe – technik leśnik

wtorek

16:00 - 17:00

internat

21

Szczepaniak Jarosław

matematyka, fizyka, informatyka

poniedziałek

14:20 - 15:20

110

22

Szczepaniak Magdalena

pedagog specjalny, rewalidacja

poniedziałek

15:05 - 16:05

gabinet pedagoga

23

Turska Elżbieta

język angielski

poniedziałek

15:55 - 16:55

107

24

Tyzak Emil

język angielski

poniedziałek

15:05 - 16:05

i15

25

Walo Barbara

język polski

piątek

13:15 - 14:15

pokój nauczycielski

26

Warpas Paweł

historia, WOS

wtorek

15:05 - 16:05

pokój nauczycielski lub 206

27

Wiśniewski Andrzej

geografia, wychowawca w internacie

poniedziałek

14:50 - 15:50

pokój nauczycielski lub 208

28

Wolska Justyna

podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie

środa

15:00 - 16:00

pokój nauczycielski lub pokój ZOPO

29

Wrzosek Beata

nauczyciel-bibliotekarz, wychowawca w internacie

czwartek 

(co dwa tygodnie)

15:00 - 16:00

biblioteka

30

Zdunek Adrian

przedmioty zawodowe – technik leśnik

piątek

(co dwa tygodnie)

14:20 – 15:20

pokój nauczycielski

31

Zgorzałek Katarzyna

język polski

poniedziałek

14:30 – 15:30

pokój nauczycielski

32

Żelazowska Sylwia

dyrektor szkoły, matematyka, informatyka, wychowawca w internacie

poniedziałek

14:00 – 15:00

gabinet dyrektora

           

Back to top