26.04.2023 r. W naszej szkole odbyła się debata uczniowska: „Wolni od przemocy — czy to możliwe?” dotycząca przemocy i agresji, z którymi to zjawiskami spotykamy się (niestety)  coraz częściej. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: pani Maria Kąkol — kurator zawodowy — przedstawiciel Sądu Rodzinnego w Łukowie, starszy aspirant Tomasz Burzecki z Komisariatu Policji w Adamowie, pani dyrektor — Sylwia Żelazowska oraz delegacje z poszczególnych klas.

Nad całością czuwała pani Katarzyna Jodełka — pedagog szkolny oraz pani Magda Szczepaniak — pedagog specjalny. Debatę poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Mikołaj Baran z pomocą Julki Zdunek, Julki Dzido i Mateusza Wileńskiego. Oni to „wprowadzili nas w zagadnienie”. Po czym reprezentanci poszczególnych klas zadawali pytania, na które zaproszeni goście udzielali odpowiedzi. Wywiązała się żywa dyskusja, m.in. na temat rozpoznawania i sposobów reagowania na zjawisko przemocy oraz metod jej zapobiegania. Po dyskusji nastąpiła praca w grupach. Zakończyliśmy spotkanie ze świadomością, iż problem agresji i przemocy jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poznaliśmy prawne aspekty stosowania przemocy, sposoby radzenia sobie w sytuacjach, gdy ktoś przejawia agresję, pozyskaliśmy wiedzę, do kogo możemy i powinniśmy się zwrócić o pomoc. Wiemy też, że na wszelakie objawy przemocy czy agresji powinniśmy reagować i nie być obojętnymi! Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole, a tym samy w środowisku lokalnym.

342333797_245089031378918_8704597011837730324_n
342386065_766521288405752_3157240742010590824_n
342450557_608834094478787_8793464708506352094_n
342509703_946655289869708_5775858336269364703_n
342524535_1510613713079743_3904777110464856417_n
342644636_746505603672147_8538094227746827852_n
342781103_695118189084074_9007586330803782584_n

Back to top