Zespół Szkół w Adamowie oferuje naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 • Zapraszamy osoby, które ukończyły branżową szkołę I stopnia, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną zdobyć wykształcenie średnie.
 • Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota — niedziela).
 • Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej i 4 lata (8 semestrów) dla absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych. Szkoła umożliwia wyrównanie różnic programowych.
 • Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Wszystkim absolwentom naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych proponujemy kontynuację nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI [334306]

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

Obsługa klienta w jednostkach administracji [EKA.01.]

 Nauka trwa dwa lata (cztery semestry), kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela).

O przyjęcie na semestr pierwszy mogą ubiegać się  absolwenci posiadający wykształcenie średnie lub średnie branżowe (nie jest wymagane zdanie matury).

Technik administracji to zawód dla osób zainteresowanych szeroko pojętą pracą biurową, niezbędną w rożnych podmiotach sektora publicznego i prywatnego.

 Szkoła Policealna w Adamowie przygotowuje zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do wykonywania zadań zawodowych

 • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
 • udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
 • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
 • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
 • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
 • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
 • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

 Słuchacze szkoły policealnej w trakcie nauki odbywają także praktykę zawodową, w łącznym wymiarze 8 tygodni oraz przystępują do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 Po pomyślnym ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Certyfikat kwalifikacji zawodowej
 • Dyplom zawodowy

Nawet jeśli posiadasz już inny zawód to u nas możesz nabyć kolejne umiejętności,  zwiększając swoje możliwości na rynku pracy. To może być też szansa na całkowite przekwalifikowanie się. Wszystko zależy od Ciebie.

 ZAPRASZAMY

Back to top