W tym roku przypada 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która jak się powszechnie przyjmuje, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ustawa Rządowa została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój na monarchię dziedziczną, odebrała prawo głosu w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych  mieszczan i szlachty, łagodziła także w pewien sposób nadużycia pańszczyzny. Ustawa ta formalnie zniosła  liberum veto, ponadto wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą   i sądowniczą.

Wszystko ma swój początek i ma swój koniec, a każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać.  

W piątek 26.04.2024 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego klasy IV a Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich oraz Liceum dla Dorosłych w Adamowie przygotowana przez klasę III a pod opieką wychowawczyni Elżbiety Turskiej. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości, dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Pani dyrektor Sylwia Żelazowska wygłosiła przemówienie, zaś wychowawca Klasy IV LO Pan Andrzej Wiśniewski i opiekun Liceum dla Dorosłych Pan Emil Tyzak odczytali listy absolwentów obydwu szkół.  Następnie odbyła się ceremonia przekazania Sztandarów Szkoły.

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas…” pod tym hasłem w dniu 27 marca 2024 roku  w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Wielkanocnych. Młodzież z klasy II BSI wraz z wychowawczynią Panią Martą Orzyłowską i Panią Elżbietą Facon poprzez montaż słowno-muzyczny wprowadzili nas w atmosferę świąteczną oraz pomogli przygotować się do owocnego przeżycia największych i centralnych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych.

20 stycznia 2024 r. w odnowionym Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Gułowskiej miał miejsce Bal Studniówkowy. Bawili się tam uczniowie klasy trzeciej szkoły branżowej oraz czwartej liceum ogólnokształcącego  naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami. Studniówka rozpoczęła się od części oficjalnej.

Słowami wiersza rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 10 listopada klasa Ia przygotowała część artystyczną, aby uczcić to wydarzenie poświęcone Ojczyźnie i wolności oraz oddać hołd tym, którzy heroicznie walczyli o niepodległość naszego kraju.

W 1918 roku nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Przez lata Polacy w różnoraki sposób celebrowali rocznicę odzyskania wolności po 123 latach niewoli. Współczesne pokolenie, w tym nasza społeczność szkolna, pielęgnuje tradycję świętowania niepodległości. Organizowane są uroczyste szkolne akademie. Składamy kwiaty i zapalamy znicze w miejscach pamięci.

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto, podczas którego oddajemy szacunek wszystkim pracownikom oświaty, w tym nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom administracji szkolnej i innym osobom zaangażowanym w proces kształcenia i edukacji. 

Dokładnie tyle lat minęło od Ostatniej Bitwy Kampanii Wrześniowej stoczonej od 2 do 6 października 1939 r. pomiędzy wojskami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga a niemieckimi oddziałami, która  miała  miejsce między innymi na terenie naszej gminy. Uroczystości upamiętniające te wydarzenia miały miejsce w sobotę 7 października i rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej.

4 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły, połączona ze ślubowaniem klas pierwszych.

8 października 1940 roku na komendanta Batalionów Chłopskich został zaprzysiężony Franciszek Kamiński – patron Zespołu Szkół w Adamowie, a 10 października 1944 po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w murach naszej szkoły.

Back to top