27 września br. w Serokomli miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej mord Żydów podczas akcji „Reinhardt” przeprowadzonej w latach 1942–1943 na terytorium okupowanej Polski. Wśród ofiar  byli też Żydzi z Serokomli, którzy zostali zamordowani 22 września 1942 roku. 

Akcja „Reinhardt” była zbrodniczą operacją niemiecką mającą na celu wymordowanie całej ludności żydowskiej. Za datę jej rozpoczęcie uznaje się 16/17 marca 1942 r., gdy do Bełżca przywieziono pierwszy transport Żydów z lubelskiego getta. Deportacje ludności żydowskiej dotyczyły pięciu dystryktów Generalnego Gubernatorstwa: warszawskiego, radomskiego, krakowskiego, lubelskiego i galicyjskiego.  

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz społeczności żydowskiej, którzy w okolicznościowych wystąpieniach przypomnieli tragizm II wojny światowej. Ku pamięci około 200 zamordowanych Żydów z Serokomli i okolic została odsłonięta tablica pamiątkowa, przy której miejscowy kapłan i reprezentujący Żydów rabin odmówili modlitwę. Następnie delegacje poszczególnych instytucji złożyły wiązanki kwiatów i kamyki, które w tradycji żydowskiej oznaczają pamięć o zmarłych. Ta symboliczna uroczystość niosła przesłanie, aby już nigdy nie powtórzyły się czasy, „gdy ludzie ludziom zgotowali ten los”, a kolejne pokolenia żyły w bezpiecznym świecie.

W tej niezwykłej lekcji historii udział wzięła młodzież okolicznych szkół. Była też obecna delegacja naszej szkoły w składzie: Julia Hut, Dominika Jurkowska, Aleksandra Kociel, Agata Krawiec, Natalia Niedziela, Aleksandra Szczepaniak, Iza Świder, Gabriela Wojciechowska oraz Kacper Ochnik i Mateusz Wileński. Opiekunem młodzieży była pani Krystyna Maria Sadło.

20230927_085950
20230927_090001
20230927_090520
20230927_093812
20230927_094031
20230927_094102
20230927_094108
20230927_094114
20230927_094251
20230927_095052

Back to top