Julia Plewka (IB), Patrycja Wysokińska(1B) i Mateusz Wileński (2A) pracując pod opieka mgr Elżbiety Turskiej przygotowali się do finałowego etapu konkursu „Faces of America”, do którego zakwalifikowali się pisząc esej na temat „Would you like to study at one of American universities? Why/why not?” 21.03. 2023 r nasi uczniowie w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS wśród pozostałych 50 drużyn z całej Polski przystąpili do testu leksykalno-gramatycznego sprawdzającego wiedzę i umiejętności językowe.

Zabrakło im tyci tyci, żeby wejść do ścisłego finału, w którym sprawdzany był poziom wiedzy z kultury, gospodarki i polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z konkursu wróciliśmy jeszcze bez dyplomu, ale bogatsi o doświadczenie i pełni zapału do pracy, aby móc powalczyć o wyższe miejsca w przyszłym roku.

Należy tu zaznaczyć, że do konkursu zgłosiło się około 130 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a ostatecznie do pierwszego etapu zakwalifikowano 105 drużyn. Prace konkursowe zostały ocenione przez przedstawicieli Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, według takich kryteriów jak: wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Decyzją Komisji Konkursowej wśród laureatów pierwszego etapu znalazło się 50 drużyn, w tym nasza na 15 miejscu

Konkurs Językowy „Faces of America” jest organizowany przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. Głównym celem konkursu jest promowanie znajomości języka angielskiego i podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Back to top