11 stycznia był wyjątkowym dniem dla uczniów pierwszej klasy LO. Tego dnia otrzymali oni obiecane przy rekrutacji tablety. Tablety – nowoczesne urządzenia mobilne i jednocześnie doskonale znane 16 – 17 latkom – pozwolą na wprowadzenie nowego podejścia do nauczania.

Stopniowo tradycyjne „papierowe” podręczniki zostaną zastąpione przez e-podręczniki, a uczniowski plecak zrobi się lżejszy. Tablet umożliwi przeczytanie lektury w postaci e-booka, obejrzenie filmów ilustrujących treści z historii, WOSu czy języka polskiego. Mocną stroną tych urządzeń są edukacyjne aplikacje mobilne przydatne chociażby w nauce języków obcych czy edukacji przyrodniczej. Tablet może być również aparatem fotograficznym, narzędziem do tworzenia filmów, kalkulatorem, narzędziem do komunikacji i wymiany doświadczeń. Podczas lekcji tablety dadzą możliwość organizacji pracy grupowej z elementami rywalizacji pomiędzy zespołami uczniów. Tradycyjne klasówki będzie można zastąpić testami i sprawdzianami przeprowadzanymi za pomocą tabletów i działającej już platformy e-learningowej. Mamy nadzieję, że uczniom klasy pierwszej łatwiej się będzie teraz uczyć wink

Wprowadzeniu tabletów towarzyszy powstanie nowoczesnej infrastruktury technicznej. W ramach projektu unijnego realizowanego w Zespole Szkół powstała szkolna sieć komputerowa. Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w szkoleniach „Aplikacje w chmurze”, a nauczyciele w kursie z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych i wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym. 

Back to top