W dniach 25 - 27 września bieżącego roku Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie gościł Federację Kawalerii Ochotniczej. Żołnierze z Giżycka przybyli na nasze tereny w celu upamiętnienia rocznicy bitwy wrześniowej w czasie II wojny światowej.

Pod czujnym okiem kaprala Badowskiego, starszego szeregowego Czarnoty, starszego szeregowego Sztachelskiego, starszego kaprala Ostrowskiego i starszego kaprala Morach- Gładczuka młodzież doskonaliła swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, strzelectwie i terenoznawstwie. Pierwszego dnia uczniowie zapoznawali się z podstawowymi krokami musztry. Mieli też okazję porozumiewać się przez radio wojskowe, z którego żołnierze korzystają na poligonie. Nasi goście chętnie dzielili się wiedzą oraz ciekawie opowiadali o swojej pracy, wyjazdach i misjach. Drugi dzień uczniowie spędzili w terenie. Pokonali ''szachownicą'' sześciokilometrowy odcinek, tworzyli tzw. ''szpicę'- czyli zabezpieczenie osób idących z tyłu przed atakiem nieprzyjaciela. Mieli również okazję odegrać scenę jak z paintballa, gdyż ukryci w lesie żołnierze oddawali kulkowe strzały. Ćwiczenia na mokrym podłożu pozwoliły zrozumieć trudne i wyczerpujące manewry żołnierzy na poligonie. Ognisko i smaczne pieczone kiełbaski były zwieńczeniem wyprawy. Trzeciego dnia młodzież doskonaliła musztrę i krok defiladowy. Na minutę meli wykonać 112-116 kroków. Poznali dokładny opis broni palnej. Mogli ją rozłożyć na części i złożyć, aby ćwiczyć strzelanie. Nasi uczniowie dowiedzieli się również, z kim współpracuje wojsko polskie, jakie ćwiczenia wykonują, gdzie wyjeżdżają na misje i jak wygląda ich codzienne życie. Nie obyło się bez lekcji pierwszej pomocy. Rany po postrzałach są o wiele trudniejsze do opatrzenia, a i sama apteczka zdecydowanie różni się od tej, używanej na co dzień. W ciągu trzech dni mieli okazję, choć w niewielkim stopniu przeżyć to, co żołnierze na polu walki. Są bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę na temat żołnierskiego życia.

Back to top