Nie masz jeszcze wszystkich podręczników lub zostały ci z ubiegłego roku??
Weź udział w SZKOLNYM KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW?, który rusza już 7 września. Obok gabinetu pedagoga została przygotowana tablica, na której będzie można umieszczać ogłoszenia dotyczące sprzedaży książek. W opisie należy podać niezbędne informacje tj. imię i nazwisko sprzedającego, klasę, tytuły i ceny książek pozostawionych do sprzedaży. Wszystkich zainteresowanych kupnem podręczników zachęcamy do sprawdzania ogłoszeń i kontaktu ze sprzedającymi.
Więcej informacji udziela Samorząd Uczniowski☺️

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku szkolnego:

  • 8.00 Msza św. w kościele parafialnym;
  • 9.00 Spotkanie społeczności szkolnej na łączniku internackim, a następnie spotkania w klasach  z wychowawcami.

W dalszym ciągu trwa rekrutacja uzupełniająca do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Adamowie.

Zapraszamy osoby, które ukończyły branżową szkołę I stopnia, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną zdobyć wykształcenie średnie. Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota — niedziela). Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej i 4 lata (8 semestrów) dla absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych. Szkoła umożliwia wyrównanie różnic programowych.
Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły tel. 25 755 31 69

Nasza szkoła od marca br. aktywnie działała w celu pozyskania środków na utworzenie od dawna wymarzonej pracowni przedmiotowej z zakresu ekologii. Tym samym wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką merytoryczną p. Jagody Abramek, nagrali ciekawy film, prezentujący ich działania w zakresie ekologii na terenie placówki.

Trwa jeszcze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych! Zespół Szkół w Adamowie dysponuje wolnymi miejscami w liceum ogólnokształcącym, szkole branżowej I stopnia i technikum. Więcej informacji o ofercie edukacyjnej naszej szkoły tutaj lub w sekretariacie (tel. (25) 755 31 69).

Zapraszamy również absolwentów branżowej szkoły I stopnia do liceum dla dorosłych.

Już po raz 79. uczniowie naszej szkoły zakończyli naukę i rozpoczęli kolejne wymarzone wakacje. Dla uczniów Technikum w Adamowie (leśników i architektów krajobrazu) był to pierwszy historyczny rok nauki w dziejach naszej szkoły średniej. Już 22 czerwca br. pani dyrektor Sylwia Żelazowska podpisała świadectwa ukończenia klasy pierwszej Technikum w Adamowie, stawiając na nich urzędową pieczątkę.

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji projektu naukowego NAUKOLATEK realizowanego we współpracy z Politechniką Lubelską udało nam się zakupić, uruchomić i przetestować drukarkę 3D oraz skaner 3D. Zgodnie z założeniem projektu sprzęt ten wykorzystamy do digitalizacji i wydruku części eksponatów znajdujących się w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków. Kopie eksponatów wykonane z wykorzystaniem druku 3D zostaną przekazane do szkół jako forma pomocy naukowych zajęć z historii naszej Małej ojczyzny. Uczniowie uczęszczający na innowację pedagogiczną "Grafika 3D i projektowanie gier komputerowych" mieli możliwość kalibrować i konfigurować nowe urządzenia oraz poznać ich zasady działania i budowę. Udało się nam wydrukować mały, ale jakże piękny flakon.

W słoneczną niedzielę 4 czerwca 2023 r. dzieci, młodzież i dorośli z Gminy Adamów  wzięli udział w Dniu Rodziny.

Program przygotowany przez Dom Kultury i Bibliotekę obfitował w wiele atrakcji. Impreza rozpoczęła się prezentacją talentów wokalnych, tanecznych i muzycznych dzieci i młodzieży z gminnych szkół. Nasi uczniowie z klasy kucharskiej oraz fryzjerskiej zapewniły atrakcyjne fryzury, jak również częstowały przygotownymi własnoręcznie wypiekami.

Konkurs „Ślady Powstania Styczniowego – Historia i Pamięć” już rozstrzygnięty. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięli: w kategorii plastycznej Jakub Golian i Emilia Pilarska a w kategorii literackiej: Weronika Alikowska, Kamila Gajaszek, Małgorzata Gremplewska, Karolina Kubera, Aleksandra Szczepaniak i Anna Witek. Uczniowie otrzymali dyplomy i podziękowania od organizatorów. Opiekunem młodych artystów był pan Paweł Warpas.

Back to top