W tym roku przypada 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jak się powszechnie przyjmuje była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku i znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. Ponadto objęto pospólstwo opieką „prawa i administracji rządowej”. Był to pierwszy krok w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej.

Trzeciego maja bieżącego roku w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Łukowie o godzinie 9.00 rozpoczęła się msza święta z okazji obchodów tego wydarzenia. Po zakończeniu nabożeństwa, pośród mieszkańców Ziemi Łukowskiej, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych wygłosili przemówienia okolicznościowe. Kolejnym elementem tej części uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez przedstawicieli władz, licznych organizacji, szkół i instytucji. W imieniu naszej szkoły wiązankę złożyli: Natalia Niedziela, Julia Hut i Mateusz Wileński. Obecna była także dyrektor Sylwia Żelazowska i Paweł Warpas.

1 (1)
2
3 (1)
4
5
20230503_085959
20230503_103856
20230503_110059_resized_1
20230503_110718_resized_1
20230503_095330_resized
20230503_101917_resized
20230503_105659_resized
20230503_105639_resized
20230503_105900_resized_1
20230503_110134_resized_1
20230503_110818_resized_1

Back to top