Kształtowanie postaw proekologicznych u młodzieży jest niezwykle ważne, tym samym w dniu 17 maja br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych, które poprowadzili dla nich... nasi uczniowie. Helioaktywni – bo tak nazywa się ich grupa badawcza w konkursie dotyczącym  wykorzystania energii Słońca do produkcji energii elektrycznej – poprowadzili zajęcia edukacyjne w poszczególnych oddziałach poświęcone tematyce OZE, a szczególnie fotowoltaice.

Nasi uczniowie liceum, technikum oraz szkoły branżowej dowiedzieli się wówczas, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii oraz jakie skutki niesienie spalanie paliw kopalnych. Helioaktywni dużo uwagi poświęcili omówieniu wykorzystania energii słonecznej do generowania energii elektrycznej, omawiając m.in. zasadę działania fotowoltaiki, budowę panelu fotowoltaicznego. Ponadto w prezentacji pojawiły się autorskie dane badawcze przez nich zebrane, dotyczące zużycia energii elektrycznej w ich domach oraz szkole. W trakcie krótkiego panelu dyskusyjnego wspólnie z grupą badawczą podjęli próbę wskazania ciekawych rozwiązań, służących oszczędzaniu energii elektrycznej w domu oraz w szkole. Na koniec prelegenci opowiedzieli, jak można podjąć się realizacji montażu takiej instalacji w swoim domu, jaki byłby jej szacunkowy koszt oraz jak można pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację tej „ekologicznej” inwestycji. Nasi uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się prezentacji ich kolegów. Mamy nadzieję, że zdobyta wówczas wiedza przeniesie się do ich własnych domów, a dzięki temu, każdy z nich będzie miał realny wpływ na poprawę funkcjonowania Ziemi. 

Spotkania edukacyjne grupy badawczej Zespołu Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie pn. Helioaktywni  były częścią akcji promującej konkurs badawczy organizowany przez BOŚ „Postaw na Słońce”, w którym właśnie biorą udział. 

received_956921705502573
20230517_104318
IMG_20230517_105048

Back to top