W dniu 22 maja br. odbyło się kolejne spotkanie promujące wykorzystanie OZE, a szczególnie fotowoltaikę do generowania energii elektrycznej w naszych domach i miejscach pracy. Tym razem Helioaktywni spotkali się z rodzicami i pracownikami naszej szkoły, by powiedzieć o znaczeniu OZE.

Podobnie jak podczas spotkań z ich kolegami, także i teraz opowiedzieli, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii oraz jakie skutki niesienie spalanie paliw kopalnych. Helioaktywni dużo uwagi poświęcili dokładnemu omówieniu wykorzystania energii słonecznej do generowania energii elektrycznej, wyjaśniając uczestnikom spotkania m.in. zasadę działania fotowoltaiki czy budowę panelu fotowoltaicznego. Ponadto w czasie prezentacji pojawiły się autorskie dane badawcze przez nich zebrane, dotyczące zużycia energii elektrycznej w ich domach oraz szkole. Kończąc swoje wystąpienie opowiedzieli, jak można podjąć się realizacji montażu takiej instalacji w swoim domu, jaki byłby jej szacunkowy koszt oraz jak można pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację tej „ekologicznej” inwestycji dla gospodarstw domowych. Po ich wystąpieniu zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez uczestników spotkania. Cieszy nas niezmierni e fakt, że w  naszej społeczności szkolnej tak chętnie otwieramy się na wiedzę, nowe technologię, o czym świadczy liczny udział rodziców uczniów i samych pracowników szkoły w tym spotkaniu.  

Wystąpienie grupy badawczej Zespołu Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie pn. Helioaktywni  były częścią akcji promującej konkurs badawczy organizowany przez BOŚ „Postaw na Słońce”, w którym właśnie biorą udział.

20230522_163528
20230522_164202
Snapchat-2001990763
20230522_165531

Back to top