„Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania.” 2 października 2023 roku w Zespole Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie otworzyliśmy Ekopracownię Odnawialnych Źródeł Energii. Utworzenie nowej, w pełni wyposażonej pracowni przedmiotowej z zakresu tematyki OZE było możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 74 700 zł wynika z faktu, że nasza szkoła znalazła się w gronie 48 laureatów z województwa lubelskiego w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Całość przedsięwzięcia związanego z realizacją tworzenia Ekopracowni OZE wyniosła 83 000 złotych, z czego właśnie 74 700 złotych stanowiło dofinansowanie przyznane z WFOŚiGW w Lublinie, a 8 300 złotych - wkład własny Powiatu Łukowskiego jako organu prowadzącego szkołę.
Uroczyste otwarcie Ekopracowni OZE rozpoczęliśmy o godz. 12.00. Uczniowie szkoły – Aleksandra Mucha i Jakub Orzyłowski wraz z panią dyrektor Sylwią Żelazowską przywitali przybyłych gości oraz obecnych na otwarciu przedstawicieli społeczności szkolnej. Następnie odbyło się uroczyste zdjęcie symbolicznej wstęgi i oficjalne oddanie pracowni do użytku. W trakcie uroczystego otwarcia sali odbyła się:
- krótka prezentacja filmu konkursowego, który pozwolił naszej szkole otrzymać dofinansowanie,
- prezentacja zmian, jakie zaszły w trakcie przygotowywania Ekopracowni OZE, o których opowiedziała pani Jagoda Abramek – opiekun Ekopracowni OZE,
- prelekcja na temat odnawialnych źródeł energii – poprowadzona przez Aleksandrę Szczepaniak oraz Mikołaja Barana,
- prezentacja działania zakupionych zestawów doświadczalnych z zakresu fotowoltaiki oraz energii wiatru.
Na zakończenie otwarcia Ekopracowni OZE ogłoszony został konkursu „Zadbajmy o przyszłość z OZE”, w którym będą mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu łukowskiego.
Bezpośrednio na sam koniec uroczystości głos zabrał dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych pan Krzysztof Konstanty, który wyraził podziw wobec chęci pracy na rzecz dobra szkoły jej uczniów oraz pracowników, życząc jednocześnie dalszej motywacji do rozwoju naukowych i zawodowych pasji w murach tej Ekopracowni OZE. 

Zespół Szkół w Adamowie – jego pracownicy oraz uczniowie, ale także lokalna społeczność, dzięki otwarciu Ekopracowni OZE zyska przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Pracownia tematycznie poświęcona została właśnie odnawialnym źródłom energii – jest to przecież nie lada ważny temat w dzisiejszych czasach, gdy trzeba budować bezpieczeństwo i samowystarczalność energetyczną kraju, regionu czy własnego gospodarstwa domowego. Poprzez już zaplanowane na najbliższy rok działania i aktywności na pewno uda się nam z wykorzystaniem Ekopracowni OZE ukształtować odpowiednie postawy proekologiczne oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie m.in. przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Troska o nasze środowisko jest przecież zawsze warta zachodu. A w Zespole Szkół w Adamowie z Ekopracownią OZE będzie to sama przyjemność!

Cieszy nas niezmiernie, że różnorodne instytucje zauważają nasze potrzeby edukacyjne, że swoim działaniem, a także wsparciem finansowym pozwalają rozwijać horyzonty wiedzy oraz poprawiać jakość pracy edukacyjnej na linii nauczyciel-uczeń. W trakcie otwarcia pojawiły się podziękowania skierowane do: 

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - za otrzymane dofinansowanie na rozwój w naszej szkole infrastruktury edukacyjnej, 

- Powiatu Łukowskiego oraz Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych – za okazane zaufanie i wsparcie wobec naszych planów, co do tworzonej ekopracowni, a także za merytoryczne wsparcie w rozliczeniu kosztów tego przedsięwzięcia, 
- dyrektor Sylwii Żelazowskiej – za czuwanie nad całością realizacji inwestycji od momentu podpisania umowy po otwarcie ekopracowni,
- pani Jagody Abramek – za podjęcie wyzwania i przygotowanie materiałów oraz opracowanie odpowiednich wniosków do udziału w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”,
- szóstki niezawodnych, rzetelnych i zawsze chętnych do pracy uczniów, szczególnie dla dobra szkoły: Mikołaja Barana, Nikodema Barana, Wiktorii Filipek, Julii Niedziela, Aleksandry Szczepaniak i Mateusza Wileńskiego,
- pracowników i obsługi szkoły, a przede wszystkim pana Radosława Pieniaka, który niestrudzenie czuwał na przebiegiem prac remontowych w sali 204 – a obecnie Ekopracowni OZE w Zespole Szkół w Adamowie.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach, spotkaniach i eventach w murach tej Ekopracowni! 

IMG_1515
IMG_1542
IMG_1563
IMG_1565
IMG_1585
IMG_1586
IMG_1528
IMG_1537
IMG_1538
Kopia – Pomarańczowa Żółta Korporacyjna Geometryczna Prosta Prezentacja – persona użytkownika

Back to top