2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten ma przybliżyć nam problemy osób dotkniętych autyzmem i zwiększyć tolerancję wobec nich. To dzień, w którym na znak solidarności z chorymi, budynki na całym świecie podświetlane są na niebiesko. Okazując solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem - 04 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko

3 marca uczennica klasy III wzięła udział w XLIX Olimpiadzie Języka Rosyjskiego organizowaniej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Był to drugi etap - okręgowy, do którego przystąpiło ponad 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Diana napisała test i przystąpiła do części ustnej. Gratulujemy, życzymy sukcesu i awansu do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie spotkali się z policjantami z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Spotkanie dotyczyło cyberprzemocy i zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, nikotyny), spożywania alkoholu oraz konsekwencji zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Dziękujemy za rzeczową prelekcję.

16 lutego 2018 r. odbył się w naszej szkole Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Muchę Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie. Turniej na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych i rozgrywany jest cyklicznie. W zawodach wystartowało 6 zespołów z klas licealnych i zawodowych.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,  18 stycznia 2018 r., spotkali się z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łukowie: st. sierż. Karoliną Konieczną i mł. asp. Piotrem Orzyłowskim. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku nasza szkoła w partnerstwie z Lechaa Consulting Sp. z o.o. realizują projekt AMBITNA SZKOŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 11.12.2017 do 15.12.2017 w murach naszej szkoły gościliśmy ponownie wolontariuszy – tym razem dwie studeńki - w ramach studenckiego programu wymiany studentów "Next Step", realizowanego przez międzynarodową organizację studencką AIESEC.

<p>Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinom, które chcą zmienić swoją sytuację. Inicjatorem akcji jest ksiądz Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna.

Back to top