Dumą szkoły są zdolni uczniowie. Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego cieszy się z sukcesu naszych prymusek, które otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznawane jest najlepszym uczniom szkół średnich kończących się maturą. W tym roku szkolnym stypendystkami zostały Aleksandra Baran z klasy 2b oraz Oktawia Maria Więckowska z klasy 2a. Dziewczęta nie tylko uzyskały najlepsze oceny, ale również reprezentowały szkołę w konkursach przedmiotowych i pracowały na rzecz społeczności szkolnej w Samorządzie Uczniowskim.

W czasie zdalnego nauczania, wzorem roku ubiegłego, pedagog szkolny udziela wsparcia online.

Zapraszam uczniów i rodziców do kontaktów  za pomocą dziennika elektronicznego lub Teamsa.

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego będą organizowane wg zasad:

  1. Zajęcia rewalidacyjne, wspomagające będą organizowane w sposób ustalony z dyrektorem szkoły
  2. Praktyki zawodowe u pracodawców są zawieszone do 8 listopada 2020 roku (uczniowie nie realizują praktyk), chyba że charakter praktyk w porozumieniu z pracodawcą umożliwi realizację w sposób zdalny. ( Wychowawców zobowiązuję do poinformowania uczniów o zawieszeniu praktyk u pracodawców, uczniów do poinformowania pracodawców)
  3. Zajęcia praktyczne odbywające się w szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Wszystkie inne zajęcia realizowane w sposób zdalny

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Jest to wieloletnia tradycja w naszej szkole. Dziewczęta sprawiają wtedy swoim kolegom niespodzianki i składają życzenia. Tak było i tego roku. W każdej klasie chłopcy zostali obdarowani drobnymi upominkami. A ponieważ najkrótsza droga do serca mężczyzny (także młodego) prowadzi przez żołądek, często były to smaczne, słodkie upominki :). Były również najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów, zdrowia i spełnienia marzeń. Co prawda męska część społeczności szkolnej stanowi mniejszość (do Zespołu Szkól uczęszcza 116 panów), ale to właśnie dzięki nim w szkole jest tak wyjątkowo. Z zadowoleniem stwierdzamy, że co roku są wspanialsi i przystojniejsi. Wszystkiego najlepszego, CHŁOPAKI!!!

1 września tradycyjnie rozpoczynamy rok szkolny, ufając, że będzie spokojny, bezpieczny i szczęśliwy. To marzenie każdego rodzica, ucznia i nauczyciela. Niestety 81 lat temu było zupełnie inaczej. Tamtego 1 września 1939 roku rozpoczął się koszmar wojenny w Polsce, niewiele później w Europie i świecie. Zginęli nie tylko żołnierze na wojennych frontach, ale też cywile, dzieci, młodzież, nauczyciele. Nasze pokolenie na szczęście tego nie doświadczyło. Wszystkim poległym i pomordowanym w latach wojny i okupacji winniśmy pamięć. Dlatego na miejscowym cmentarzu, na żołnierskich mogiłach SGO Polesie, każdego roku zapalamy znicze i składamy biało czerwone kwiaty. 1 września 2020 r. w imieniu szkolnej społeczności uczniowie klas drugich Ola, Kuba i Mateusz oddali hołd ofiarom II wojny światowej. W zadumie i milczeniu pochylili się nad żołnierskimi grobami.

 Cześć i chwała Bohaterom!

Wracamy do szkoły w niecodziennych warunkach. Ze względu na zagrożenie zakażeniem Covid19 wszyscy musimy przestrzegać regulaminów, zaleceń i zasad. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. Warto sie z nimi zapoznać:

Regulamin funkcjonowania ZS w Adamowie

Wskazówki dla rodziców

10 zasad dla ucznia

Zachęcamy do zapoznania się z listem ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

List Ministra Edukacji Narodowej

Back to top