Dnia 26 września 2018 roku Komisja Wyborcza w składzie: Weronika Rainko, Aleksandra Sokołowska, Alicja Goździak przeprowadziła wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Nad poprawnym ich przebiegiem czuwał p. Andrzej Wiśniewski. W wyborach oddano 100 głosów. 

Na podstawie wyników Komisja Wyborcza stwierdza, że do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli: Deleżuch Izabela, Duran Jakub, Dzido Aleksandra, Dzido Dominika, Kozak Natalia, Kozak Patrycja,  Ponikowska Kinga,  Szymanek Karolina,  Zagrodnik Kinga,  Żądełek Bartłomiej. W wyborach zdecydowanie zwyciężyła Iza Deleżuch i ona została przewodnicząca Rady w roku szkolnym 2018/19. Rada wybrała również nowego opiekuna. Została nim p. Katarzyna Jodełka.

Back to top