14 września 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Dominika Dzido, Dominika Skorupska, Karolina Szymanek, Radosław Pieniak, Aleksandra Dzido, Klaudia Deląg uczestniczyli w konferencji pt. „Młodzi na rynku pracy”. Spotkanie odbyło się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Jego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy.

Nasi samorządowcy mieli okazję zapoznać się z ofertą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który dedykowany jest młodzieży  i obejmuje: identyfikację potrzeb osób młodych, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, wsparcie w postaci szkoleń, praktyk zawodowych, staży oraz możliwość otrzymania środków finansowych przeznaczonych na otwarcie własnej firmy. Wśród zaproszonych gości był między innymi Wicemarszałek Województwa Krzysztof Grabczuk oraz grupa młodzieży aktywnie reprezentująca młodych przedsiębiorców 

  • Spotkanie "Młodzi na rynku pracy"
  • Spotkanie "Młodzi na rynku pracy"
  • Spotkanie "Młodzi na rynku pracy"
  • Spotkanie "Młodzi na rynku pracy"
  • Spotkanie "Młodzi na rynku pracy"

Back to top