Nasza szkoła od marca br. aktywnie działała w celu pozyskania środków na utworzenie od dawna wymarzonej pracowni przedmiotowej z zakresu ekologii. Tym samym wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką merytoryczną p. Jagody Abramek, nagrali ciekawy film, prezentujący ich działania w zakresie ekologii na terenie placówki.

Dzięki temu znaleźliśmy się wśród 48 szkół województwa lubelskiego i 2 z powiatu łukowskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie nowoczesnej ekopracowni. Finalnie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, dnia 21 lipca 2023 r. dyrektor szkoły p. Sylwia Żelazowska, w imieniu organu prowadzącego tj. powiatu łukowskiego, podpisała z WFOŚiGW w Lublinie umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni OZE w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie”.

Przygotowanie ekopracowni OZE będzie wymagało m.in. prac remontowych, zakupu mebli i środków dydaktycznych do nowopowstającej sali edukacyjnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 83 000 złotych, z czego 74 700 zł będzie stanowi dofinansowanie WFOŚiGW w Lublinie.

Już niedługo, bo za dwa miesiące, nasi uczniowie, ale i lokalna społeczność zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a szczególnie – odnawialnych źródeł energii.

Back to top