12.12.2020 (sobota)

13.12.2020 (niedziela)

Lp.

Godz.

V sem. LOdD

Vsem. LOdD

1

800-845

Matematyka

-nauka zdalna-

J. angielski

-nauka zdalna-

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

J. polski

-nauka zdalna-

J. polski

-nauka zdalna-

5

1120-1205

6

1210-1255

7

1300-1345

J. angielski

-nauka zdalna-

Matematyka

-nauka zdalna-

8

1350-1435

9

1440-1525

10

1530-1615

 

Back to top