W tym roku przypada 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która jak się powszechnie przyjmuje, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ustawa Rządowa została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój na monarchię dziedziczną, odebrała prawo głosu w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych  mieszczan i szlachty, łagodziła także w pewien sposób nadużycia pańszczyzny. Ustawa ta formalnie zniosła  liberum veto, ponadto wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą   i sądowniczą.

Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i sekretarz królewski  Scipione Piattoli. Według Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja Konstytucja 3 maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Trzeciego maja bieżącego roku w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Łukowie o godzinie 9.00 rozpoczęła się msza święta z okazji obchodów tego wydarzenia. Po zakończeniu nabożeństwa, pośród mieszkańców Ziemi Łukowskiej, przedstawiciele władz różnego szczebla wygłosili przemówienia okolicznościowe. Następnie uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym zaprezentowali pokaz musztry, później recytatorzy z Łukowskiego Ośrodka Kultury wystąpili przed zebraną publicznością ze swoim programem artystycznym, zaś powagi całej uroczystości dodała obecność Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza w Łukowie.  Na zakończenie obchodów delegacje władz, partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych  i szkół złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

Zespół Szkół im Gen. F. Kamińskiego reprezentowali: chorąży Mateusz Wileński i Kacper Domański, przyboczne: Julia Hut, Iza Świder, Dominika Jurkowska i Patrycja Szaniawska wraz z opiekunami p. Jagodą Abramek i p. Pawłem Warpasem.

Back to top