Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych, bowiem z pewnością wszyscy pamiętamy, że w następstwie działań zaborców Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy na wiele lat. Jednak dla naszych przodków własne suwerenne państwo było wartością najwyższą. Starania o odzyskanie niepodległości trwały ponad wiek i związane były między innymi z wojnami napoleońskimi, zrywami niepodległościowymi, a także przelaną krwią naszych rodaków na frontach I wojny światowej. Tak więc po 123 latach zaborów i niewoli naznaczonej walką i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było jednak procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918 r. naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości.

Należy jednak pamiętać, że pomimo radosnego nastroju i entuzjazmu, który ogarnął wtedy nasz kraj, musieliśmy jeszcze toczyć wyczerpujące wojny z sąsiadami, żeby ostatecznie ustalić swoje granice. Z tych konfliktów zbrojnych niewątpliwie najważniejszym była obrona przed inwazją bolszewicką, która miała być początkiem nie tylko europejskiej rewolucji komunistycznej. Ostatecznie Polska dzięki ogromnemu poświęceniu i odwadze swoich obywateli wyszła z tych batalii zwycięsko i obroniła niepodległość.

W związku z tymi wydarzeniami dzień 11 listopada był obchodzony w okresie międzywojennym jako nieoficjalne Święto Niepodległości, bowiem dopiero w 1937 r. Sejm RP ustanowił państwowe obchody tej uroczystości. Data 11.11.1918 r. upamiętniała dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Dzień ten uchodził w II RP za szczególny – odbywały się rewie wojskowe, msze święte za ojczyznę i ważne uroczystości na szczeblu państwowym.

W latach 1939-1944 oficjalne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe, zaś w okresie PRL zostało ono zakazane.

Święto Niepodległości przywrócono ustawą sejmową w 1989 roku. Obecnie jest określone dniem ustawowo wolnym od pracy i uroczyście świętowane w całym kraju.

Radość z odzyskania niepodległości w 1918 r. była wielka, zaś dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni. Pamiętajmy więc o bohaterach, którzy gotowi byli poświęcić swoje życie, żeby Polska była niepodległa i suwerenna.

Back to top