Uczniowie zaangażowani w realizację konkursu badawczego „Postaw na Słońce” nie ustają w akcji promocyjnej wykorzystania OZE, a szczególnie fotowoltaiki do wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Tym razem 19 maja br. przeprowadzili oni zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4-8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowie.

Podobnie, jak na zajęciach dla uczniów naszej szkoły, opowiadali, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii, jakie skutki niesienie spalanie paliw kopalnych, omawiali, jak jest zbudowany i jak działa panel fotowoltaiczny. Najważniejszym punktem ponownie była prezentacja autorskich danych badawczych, dotyczących zużycia energii elektrycznej w ich domach jednorodzinnych oraz w naszej szkole. W tracie zajęć nie obyło się oczywiści e bez panelu dyskusyjnego nt. sposobów oszczędzania energii, a na koniec Helioaktywni opowiedzieli, jak podjąć się realizacji montażu takiej instalacji w swoim domu, jaki byłby jej szacunkowy koszt oraz jak można pozyskać dodatkowe środki finansowe na realizację tej „ekologicznej” inwestycji.  Młodsi koledzy z adamowskiej szkoły podstawowej z wielką uwagą przysłuchiwali się naszej prezentacji. Cieszy nas fakt, że mogliśmy podzielić się z innymi zdobytą wiedzą i doświadczeniem – na pewno zaowocuje to w przyszłości i przyczyni się do poprawy stanu naszej planety. 

Back to top