14 marca 2023 r. klasa ITA uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w ramach „Dnia z Gospodarką przestrzenną”. Intencją organizatorów było przedstawienie gospodarki przestrzennej jako nauki interdyscyplinarnej, jej roli w kształtowaniu środowiska życia człowieka, ale przede wszystkim jako ciekawego, dającego ogromne możliwości zawodowe, kierunku studiów.

Uczniowie uczestniczyli w ciekawych wykładach i warsztatach: "Tajemnice mokradeł", "Wykorzystanie metod komputerowych w projektowaniu terenówzieleni", "Gatunki inwazyjne drzew i krzewów w zieleni miejskiej", "Projektowanie obiektów małej architektury". Tematyka zajęć była bardzo różnorodna i dotyczyła m.in. teledetekcji, komputerowego projektowania małej architektury i terenów zieleni, statystyki, monitoringu środowiska, rewitalizacji, inwazyjnych gatunków roślin, strategii smart village, przedsiębiorczości, badania pogody, właściwości mokradeł oraz oceny jakości i zalet wody „kranówki”. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie!

Back to top