W marcu 2022 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Siedlecki uniwersytet zobowiązał się wówczas do wspierania procesu dydaktycznego naszych uczniów m.in. poprzez organizację lekcji akademickich i warsztatów dla nich. I właśnie XXIV Festiwal Nauki i Sztuki, organizowany przez UPH w Siedlcach, pozwolił na taką aktywność w ramach podjętej wtedy współpracy. 

W dniu 17 listopada 2022 roku, 18 uczniów naszej szkoły (przede wszystkim uczniowie klasy 2a LO) udało się z wizytą w mury siedleckiej uczelni. Uczelniani koordynatorzy tej współpracy: dr hab. Ewa Wójcik oraz dr Tomasz Kacprzak, w porozumieniu z panią dyrektor Sylwią Żelazowską oraz panią  Jagodą Abramek (szkolnym koordynatorem współpracy z UPH w Siedlcach), zaplanowali udział uczniów w wykładach i warsztatach o następującej tematyce: „Mikrowarzywa – nowy trend kulinarny”, „Pies w życiu człowieka”, „Sokolnictwo – żywe dziedzictwo ludzkości” oraz „Ziemniak biały i kolorowy cenną rośliną spożywczą”. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni tematyką wybranych dla nich zajęć. Na ich szczególną uwagę zasłużyły szczególnie warsztaty-zajęcia z psami i ptakiem drapieżnym. Młodzież miała w międzyczasie okazję zobaczyć także gabinet i laboratorium, miejsce pracy naukowej - jednego z opiekunów naszej współpracy – pani dr hab. Ewy Wójcik. Po zakończonych zajęciach sami uczniowie przyznali, że czas spędzony na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach był dla nich ciekawym doświadczeniem edukacyjnym. Nas, jako nauczycieli, cieszą takie słowa, które właśnie padają z ust uczniów. Mamy tym samym nadzieję, że dalsze spotkania w ramach współpracy z UPH w Siedlcach będą równie owocne.

Na zakończenie wyjazdu – i w sumie na wcześniejszą prośbę naszych uczniów – udaliśmy się do kina na film „Listy do M. 5”. Także i ten czas spędzony na seansie okazał się cenny – uczniowie utwierdzili się po filmie w przekonaniu, że podtrzymywanie rodzinnych tradycji i celebracja świąt, szczególnie świąt Bożego Narodzenia, jest czymś wyjątkowym w życiu każdego człowieka.

Młodzieży w czasie tego wyjazdu towarzyszyły pani dyrektor Sylwia Żelazowska i pani Jagoda Abramek.

20221117_111911
20221117_113037
20221117_093041
20221117_094659
20221117_120347
20221117_104708
20221117_100040
20221117_103317
20221117_104807
20221117_121415
20221117_105649
20221117_111940
20221117_111112
20221117_111743

Back to top