W dniu 7 listopada 2022 roku uczniowie klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia w Adamowie uczestniczyli  wraz z opiekunami w wycieczce do Parku Trampolin Jumpout w Siedlcach. Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja uczniów oraz rozwijanie zainteresowania sportem. Pobyt w parku Trampolin okazał się niezwykłą lekcją wychowania fizycznego.

Uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji, m in. ścieżek akrobatycznych, koszy do wsadów, trampolin sportowych, basenów wypełnionych poduszkami powietrznymi oraz parku linowego. Skacząc na trampolinach i pokonując przeszkody w parku trampolin uczniowie rozwijali ogólną sprawność fizyczną, koordynację oraz kształtowali właściwą postawę ciała. Część uczniów  wykazała się umiejętnością wykonywania różnego typu salt i przewrotów. Wspólne skakanie wprawiło wszystkich  w znakomity nastrój oraz wyzwoliło mnóstwo pozytywnej energii. Na zakończenie wycieczki obejrzeliśmy film „Listy do M 5”, który wprawił nas w świąteczny nastrój.  Film skupiał się na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze. Organizatorami wycieczki byli nauczyciele wychowania fizycznego Marta Orzyłowska i Patryk Nowicki oraz Agnieszka Madoń-Baran nauczyciel bibliotekarz.

20221107_101221
20221107_101308
20221107_101335
20221107_101450
20221107_100814
20221107_101218

Back to top