W dniu 19 maja 2022 roku grupa uczniów kształcących się w zawodzie kucharz z Branżowej Szkoły I Stopnia w Adamowie uczestniczyła w Międzynarodowych Branżowych Targach Żywności w Warszawie, jednej z dwóch najważniejszych imprez branżowych w Polsce dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu.

Była to okazja do zapoznania się uczniów z nowościami w sektorze rolno-spożywczym, w tym: w wyposażeniu, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szerokiej oferty produktów spożywczych. Uczniowie mieli okazję także do degustowania zaprezentowanych potraw. Nieodłączną częścią wydarzenia był bogaty program konferencji, seminariów i warsztatów, które stanowiły szansę na podjęcie dyskusji o aktualnej kondycji branży i perspektywach jej rozwoju. Dzięki udziałowi w opisywanym przedsięwzięciu młodzi kucharze poszerzyli swoje kompetencje zawodowe oraz poznali aktualne tendencje i kierunki rozwoju gastronomii. Wyjazd został w całości sfinansowany przez projekt „Dobry START na rynku pracy”, który to jest realizowany w naszej szkole. Opiekę nad młodzieżą sprawowali Elżbieta Facon, Agnieszka Goławska i Marta Orzyłowska.

280866976_1655317028165891_1022037049124920226_n(1)
281875707_544582157124686_1059003452074099427_n(1)
281087880_582904386308476_5459793539780949696_n(1)
280038134_3057054767942974_1266558514479469395_n(1)
280943804_782535376048324_8934149876299916547_n(1)
280958765_592869618505393_4673526750005917602_n(1)
281335223_769692504197478_8682745848821450491_n(1)
280857294_1451259298641414_6843041465574722923_n(1)
281486404_692540105291911_9167139917373762515_n(1)
282147205_408348617821996_1231278934814525881_n(1)
281869878_3299536253599816_4497734374084453497_n(1)
281894680_1390565751459926_6367969952831966436_n(1)
281915920_554067349493558_5707476028075163178_n(1)
282060977_724972558646194_4904761810413850580_n(1)
283352857_1444249596019803_4234247302609136358_n(1)

Back to top