PAMIĘTAJ !!! 

KAŻDY ma prawo do poszanowania swojej godności. JEŚLI sam/a doznajesz krzywdy lub jesteś świadkiem krzywdzenia innego ucznia, to NATYCHMIAST powiedz o tym komuś dorosłemu: dyrektorowi szkoły, wychowawcy, nauczycielowi, innemu dorosłemu, który jest dostępny na terenie szkoły !!! 

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 
  • Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli: 800 080 222 
  • Dziecięcy telefon zaufania, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Policyjny telefon zaufania: 800 120 226
  • Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie: 800 120 002

Dokumenty dotyczące standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem możesz pobrać, klikając w linki:

wersja skrócona dla uczniów (STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE) 

wersja pełna (STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GENERAŁA FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W ADAMOWIE)

Back to top