Projekt pt. "Jakim powietrzem oddychamy? – Porosty jako bioindykatory jakości powietrza. Badanie stanu czystości powietrza w Gminie Adamów za pomocą skali porostowej" był realizowany przez uczniów klasy II technikum w okresie od grudnia 2023 do kwietnia 2024 roku. W ramach zajęć informacyjnych uczniowie zgłębili wiedzę nt. porostów, poznali budowę i rodzaje plech oraz ich znaczenie. Zapoznali się ze skalą porostową. W kolejnym etapie wyruszyli w teren, odwiedzając różne miejsca w Gminie Adamów. Badania polegały na zebraniu próbek plech porostów i wykonaniu ich zdjęć.

Każdy wyjazd został udokumentowany. Na zajęciach warsztatowych uczniowie oglądali zgromadzone próbki porostów pod mikroskopem, następnie porównywali zdjęcia ze skalą porostową, opisując obszar i stopień zanieczyszczenia powietrza. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji przystąpili do dokumentowania i analizy uzyskanych wyników. Zaznaczyli na mapie gminy obszary o różnym stopniu zanieczyszczenia, sporządzając raport o stanie czystości powietrza, wykonali prezentację porostów występujących w gminie. Uczniowie zasięgnęli informacji również od władz gminy. Podczas wywiadu z Wójtem Gminy Adamów uzyskali odpowiedź na pytanie:  Co można zrobić, żeby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w gminie? Swoimi badaniami podzielili się również z młodzieżą, przedstawiając jakim powietrzem oddychamy i jaki jest wpływ dwutlenku siarki na zdrowie człowieka.

416142786_310378585325783_5522694371295613433_n
416076078_312760755087566_166248408038290403_n
418478710_314528024910839_5277982510969068343_n
419067592_353256277704680_5107481273118120995_n
430034941_344051001958541_7913222433971762627_n
438092752_373627442334230_7475625645652480441_n
434048343_369206149443026_8181968871308512176_n
438128010_377766808586960_5781216979016107951_n
438162815_388149027548738_5397343323363533780_n

Back to top