2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Obecnie autyzm uważany jest za jedno z  najcięższych zaburzeń rozwoju, o charakterze neurobiologicznym i dotyczą nieprawidłowości w takich obszarach jak: interakcje społeczne, komunikacja, zachowanie.

Autyzm należy do grupy zaburzeń określanych wspólną nazwą autystycznego spektrum zaburzeń (ASD). Oprócz autyzmu do ASD zalicza się zespół Aspergera (ZA), dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zespół Retta i  całościowe zaburzenia rozwoju, gdzie indziej niesklasyfikowane. Cechą wspólną są trudności w odbieraniu bodźców zmysłowych, komunikacji z otoczeniem oraz okazywaniu emocji względem innych ludzi i sytuacji, poza tym cechą towarzyszącą są powtarzalne wzorce zachowań, ograniczone zainteresowania czy aktywności.

Solidaryzując się z chorymi i ich rodzinami - 3 kwietnia- przyszliśmy do szkoły ubrani na niebiesko. To nasza "mała cząstka" przyczyniająca się do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Back to top