27 kwietnia br. w ramach obchodów 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  młodzież  Powiatu Łukowskiego wzięła udział w VI Pieszym Rajdzie 3 Majowym po Rezerwacie Jata. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych mediów, nauczyciele, zaproszeni goście i organizatorzy wydarzenia. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. IT i IIA wraz z opiekunami p. Pawłem Warpasem i  p. Agnieszką Goławską.

Tegoroczni maturzyści odnowili tradycję i w dniu 12 kwietnia 2023r. odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę, której przewodniczył ksiądz Mateusz Pasek wraz z wychowawczynią panią Barbarą Walo. Wielu z nich po raz pierwszy odwiedziło to miejsce, aby przed cudownym obrazem Matki Bożej podziękować za dotychczasowe łaski i prosić o właściwy wybór drogi życiowej.

W dniu 15 marca 2023 roku, uczniowie klasy II a LO wraz z wychowawczynią Elżbietą Turską oraz opiekunem panią Magdaleną Szczepaniak udała się na wycieczkę szkolną do muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

14 marca 2023 r. klasa ITA uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w ramach „Dnia z Gospodarką przestrzenną”. Intencją organizatorów było przedstawienie gospodarki przestrzennej jako nauki interdyscyplinarnej, jej roli w kształtowaniu środowiska życia człowieka, ale przede wszystkim jako ciekawego, dającego ogromne możliwości zawodowe, kierunku studiów.

W marcu 2022 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Siedlecki uniwersytet zobowiązał się wówczas do wspierania procesu dydaktycznego naszych uczniów m.in. poprzez organizację lekcji akademickich i warsztatów dla nich. I właśnie XXIV Festiwal Nauki i Sztuki, organizowany przez UPH w Siedlcach, pozwolił na taką aktywność w ramach podjętej wtedy współpracy. 

W dniu 7 listopada 2022 roku uczniowie klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia w Adamowie uczestniczyli  wraz z opiekunami w wycieczce do Parku Trampolin Jumpout w Siedlcach. Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja uczniów oraz rozwijanie zainteresowania sportem. Pobyt w parku Trampolin okazał się niezwykłą lekcją wychowania fizycznego.

Jesień, kiedy świat mieni się tysiącami barw i kolorów, to doskonały czas na wycieczki szkolne, które jak wszystkim wiadomo, są doskonałą formą integracji z kolegami i koleżankami, okazją nawiązania nowych przyjaźni oraz poznania wspaniałych miejsc w kraju i zagranicą.

Dnia 26 września 2022 skoro świt uczniowie klasy 2a, 3a i 4a z Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie wraz z wychowawcami wyruszyli na drugi kraniec Polski, aby spędzić niezwykle aktywnie kolejne 5 dni  wędrując szlakami pięknych Sudetów.

We wrześniu kolejni uczniowie  Branżowej Szkoły I Stopnia w Adamowie udali się w 2-tygodniową podróż do Grecji w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tym razem bezpośrednio w edukacyjnej mobilności wzięło udział 31 uczniów oraz 3 nauczycieli placówki: Marta Orzyłowska (kierownik wycieczki), Elżbieta Turska i Agnieszka Goławska.

W dniu 19 maja 2022 roku grupa uczniów kształcących się w zawodzie kucharz z Branżowej Szkoły I Stopnia w Adamowie uczestniczyła w Międzynarodowych Branżowych Targach Żywności w Warszawie, jednej z dwóch najważniejszych imprez branżowych w Polsce dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu.

Back to top