Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie znajduje się na terenie gminy Adamów, w pow. łukowskim, w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Jest placówką oświatową z wieloletnią tradycją. Działa od 1944 roku, początkowo jako Gimnazjum Koedukacyjne, a następnie jako Liceum Ogólnokształcące. W 1983 r. Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Batalionów Chłopskich, a w 1998 r. powołano do życia Zespół Szkół. Od powstania do dziś szkoła spełnia w środowisku ważną rolę oświatowo-kulturalną. Obecnie w skład Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich, Branżowa Szkoła I stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Branżowa Szkoła II stopnia, Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Baza lokalowa szkoły odpowiada potrzebom dydaktyczno-wychowawczym. Dysponujemy wieloma pracowniami specjalistycznymi, w tym komputerowymi, fizyczną, chemiczną, biologiczną, historyczną oraz praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz i w zawodzie fryzjer. Na terenie szkoły znajduje się sala gimnastyczna o powierzchni 480 m2, sala fitness doposażona we współpracy z SP ZOZ w Adamowie w nowoczesne urządzenia oraz siłownia z pełnym zapleczem sanitarnym. Ponadto uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych ORLIK usytuowanych obok budynku szkoły. W szkole działa gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej oraz gabinet stomatologiczny. Ważnym miejscem edukacyjnym szkoły jest biblioteka szkolna i czytelnia, wyposażone w bogaty księgozbiór i materiały dydaktyczne, w tym także na nośnikach elektronicznych. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny dający możliwość rodzicom i uczniom analizowania na bieżąco wyników nauczania i frekwencji. Uczniowie szkoły zawodowej mogą kształcić się w różnych zawodach. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk zawodowych u renomowanych pracodawców, zaś fryzjerzy i kucharze odbywają je w bardzo nowoczesnych pracowniach w szkole.

W naszej szkole nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom tak ważne dziś poczucie bezpieczeństwa i miłą atmosferę. Młodzież może korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą samodzielnie wybrać naukę wiodącego języka obcego. Tylko u nas młodzież ma możliwość dokonania wyboru rozszerzeń i nauki języka łacińskiego.

Chętnym uczniom oferujemy zamieszkanie w internacie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus. Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. bbbbbbbbb

 

Dysponujemy wieloma pracowniami specjalistycznymi, w tym komputerowymi, fizyczną, chemiczną, biologiczną, historyczną oraz praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz i w zawodzie fryzjer. Ważnym miejscem edukacyjnym szkoły jest biblioteka szkolna i czytelnia. Wyposażone są w bogaty księgozbiór, materiały dydaktyczne, w tym także na nośnikach elektronicznych.
Baza sportowa
Na terenie szkoły znajduje się sala gimnastyczna o powierzchni 480 m2, sala fitness doposażona we współpracy z SP ZOZ w Adamowie w nowoczesne urządzenia oraz siłownia z pełnym zapleczem sanitarnym. Ponadto uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych ORLIK usytuowanych obok budynku szkoły.
Lorem ipsum dolor sit amet
Najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego i wszystkim uczniom szkoły zawodowej finansujemy kurs prawa jazdy. Młodzież, która rozpoczyna naukę w naszej szkole, w pierwszych dniach września wyjeżdża na wycieczkę integracyjną. Chętnym uczniom oferujemy zamieszkanie w internacie. Liczne atuty Zespołu Szkół w Adamowie oparte na długoletniej tradycji, zostały wzbogacone o nowe możliwości związane z przejęciem szkoły przez Gminę Adamów
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Back to top