27 września br. w Serokomli miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej mord Żydów podczas akcji „Reinhardt” przeprowadzonej w latach 1942–1943 na terytorium okupowanej Polski. Wśród ofiar  byli też Żydzi z Serokomli, którzy zostali zamordowani 22 września 1942 roku. 

„Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś”.

Uczniowie naszej szkoły, w czasie wywiadówki szkolnej 22 maja, przygotowali dla swoich rodziców wzruszający montaż słowno-muzyczny. Uczniowie w wyjątkowy sposób wyrazili swoją wdzięczność, szacunek, a nade wszystko okazywali swoją miłość do swoich kochanych Rodziców. Po części oficjalnej goście byli obdarowani słodkim poczęstunkiem (przygotowane przez uczniów klasy kucharskiej). Część artystyczna była przygotowana pod bacznym okiem p.M. Szczepaniak oraz M. Golian. 

W tym roku przypada 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jak się powszechnie przyjmuje była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku i znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. Ponadto objęto pospólstwo opieką „prawa i administracji rządowej”. Był to pierwszy krok w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej.

Pod takim właśnie hasłem 28 kwietnia 2023 r. klasa III A liceum ogólnokształcącego pod opieką wychowawcy  Andrzeja Wiśniewskiego, przygotowała uroczystą akademię z okazji pożegnania klasy czwartej. Spotkanie rozpoczęli Aleksandra Facon i Mikołaj Baran. Przywitali przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Pani dyrektor Sylwia Żelazowska wygłosiła przemówienie i odczytała listę absolwentów LO im. BCh w Adamowie, po czym odbyła się ceremonia przekazania Sztandarów Szkoły.

Pierwszy tydzień kwietnia upłynął w naszej szkole na przygotowaniach do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ich kulminacyjnym punktem, 5 kwietnia, było uroczyste Spotkanie Wielkanocne uczniów i nauczycieli ZS w Adamowie. 

Boże Narodzenie to czas zadumy, refleksji, pojednania ale przede wszystkim nadziei i miłości . Ta świąteczna, radosna atmosfera zagościła również w naszej szkole i w dniu 21 grudnia 2022 roku odbyły się Jasełka przygotowane przez młodzież szkolną. Młodzi aktorzy fantastycznie wcielając się w swoje role przenieśli nas do Betlejem.

11 listopada br. w Adamowie odbyły się uroczyste obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 10.00 w miejscowym kościele. Uczestniczyły w niej m. in. poczty sztandarowe OSP Adamów i Hordzieżka, Szkoły Podstawowej w Adamowie oraz nasz, Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w składzie: chorąży – Jan Baran, Tymoteusz Polak i Mateusz Wileński oraz przyboczne – Julia Dzido, Nikola Dziudzik, Wiktoria Młodzikowska, Sandra Ochnik, Emilia Pilarska, Julia Plewka, Aleksandra Szczepaniak i Patrycja Wysokińska.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone w naszym kraju corocznie dla upamiętnienia odzyskania  niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Warto pamiętać, że zostało ono ustanowione jeszcze w okresie II RP, ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Współcześnie, obchody tego święta mają miejsce z udziałem najwyższych władz państwowych i odbywają się na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

18.10.2022 r. w Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie odbył się uroczysty apel   z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Uroczystość rozpoczęła p. Dyrektor Sylwia Żelazowska, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy podkreślając, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również miejsce rozwijania pasji i zainteresowań.

Back to top