W dniu 10.10.2022 w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To szczególny dzień, który na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości szkolnych jako Dzień Patrona Szkoły, gdyż 8 października 1940 roku na komendanta Batalionów Chłopskich został zaprzysiężony Franciszek Kamiński – patron Zespołu Szkół w Adamowie. W tym czasie powstały również Bataliony Chłopskie, a 10 października 1944 po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w murach naszej szkoły.

2 października br. w drugim dniu obchodów 83. rocznicy ostatniej bitwy Kampanii Polskiej 1939 r. w Woli Gułowskiej i Turzystwie miały miejsce uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Po Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września odbył się Apel Poległych na Cmentarzu w Turzystwie połączony ze złożeniem wieńców. Kolejnym punktem obchodów był apel z okazji święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga.

1 października br. Capstrzykiem Kawaleryjskim w Kalinowym Dole rozpoczęły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone 83. rocznicy ostatniej bitwy Kampanii Polskiej 1939 roku, która jak powszechnie wiadomo miała miejsce także na terenie naszej gminy. Warto pamiętać, że w tamtych walkach wsławił się również 3 Pułk Strzelców Konnych, który wszedł w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i brał też udział w bitwie pod Wolą Gułowską, Kockiem i Serokomlą. Już po ostatnim rozkazie dowódcy Franciszka Kleeberga stoczył on swój ostatni bój tej  kampanii właśnie w Kalinowym Dole.

Minęły wakacje i wróciliśmy ochoczo do szkoły, by rozpocząć kolejny rok nauki. Wielu z nas uczestniczyło we Mszy Świętej celebrowanej przez księdza dziekana Tadeusza Lamenta i nowego wikariusza ks. Mateusza Paska. Dalsza część uroczystości odbyła się już w szkole na łączniku  internackim, który w tym roku zapełnił się „po brzegi”. Należy się z tego cieszyć, podkreśliła pani dyrektor Sylwia Żelazowska, że jest nas coraz więcej. A to dzięki uczniom klas pierwszych, którzy wybrali naszą szkołę.

O tym, jak szybko mija czas i nauka szkolna przekonali się uczniowie klasy III B, którzy w dniu 29.04.2022 zakończyli naukę w LO im. BCh w Adamowie. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez klasę IIIA. Spotkanie rozpoczęli uczniowie: Małgorzata Gremplewska i Michał Ochękowski. Przywitali przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Następnie odbyła się ceremonia przekazania Sztandarów Szkoły, a pani dyrektor wygłosiła przemówienie i odczytała listę absolwentów LO im. BCh w Adamowie. Zapoznała również z treścią listu Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk, która zwróciła uwagę na trudną sytuację uczniów i rodziców w czasie pandemii.

Trzeciego  maja bieżącego roku przypada 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  - pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, której głównym celem było przede wszystkim znaczące usprawnienie funkcjonowania naszego państwa, bowiem wymagało ono radykalnych i skutecznych zmian. Tego dnia w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Łukowie, przy placu Narutowicza o godzinie 9.00 rozpoczęła się msza święta z okazji obchodów tego wydarzenia. Po zakończeniu nabożeństwa, pośród mieszkańców Ziemi Łukowskiej, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych wygłosili przemówienia okolicznościowe. Kolejnym elementem tej części uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez przedstawicieli władz, licznych organizacji, szkół i instytucji. W imieniu naszej szkoły wiązankę złożyli: Aleksandra Magnuszewska, Aleksandra Sobiszek i Mateusz Wileński. Obecna była także dyrektor Sylwia Żelazowska i Paweł Warpas.

Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. W czasach, gdy człowiek żyje nieustannie w pogoni za rzeczami materialnymi i woli raczej skupiać się na zewnętrznej oprawie tych świąt, warto zatrzymać się i dostrzec to co jest dla nas chrześcijan najważniejsze. Wykorzystując poezję i prozę ks. Jana Twardowskiego, poezję Tadeusza Różewicza i Wojciecha Bąka oraz teksty pieśni kościelnych, a także muzykę Zbigniewa Preisnera klasa 1 A LO przygotowała piękne rozważania wielkanocne, które skłoniły się nas wszystkich do refleksji nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa oraz nad triumfem Jego zmartwychwstania, a tym samym pomogły przygotować się do prawdziwego i głębokiego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to bez wątpienia święto wszystkich Pań. Ma długą, ponad stuletnią tradycję, ustanowiono je bowiem w roku 1910. Po raz pierwszy obchodzone było  28 lutego 1909 roku po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. To demonstracje kobiet pracujących w przemyśle na początku XX w. rozpoczęły rewolucję, której celem było równouprawnienie. Dzień Kobiet stał się więc symbolem idei praw kobiet, a w szczególności walki o prawa wyborcze. 

Drodzy Nauczyciele
Życzymy Wam radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły.
Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.
Życzymy jasnych dni i ładu w duszy, prostej ścieżki w gąszczu codzienności. Niech Wasze serca będą wolne od nienawiści, ręce pełne dobrych czynów, zrywanych jak kwiaty – w trudzie codzienności.

Back to top