Bardzo radosne informacje napłynęły do nas w ostatnich dniach od organizatora  Konkursu „Młodzież na Szlaku Ziemi Łukowskiej - test wiedzy o walorach turystycznych obszaru LGD RAZEM”, bowiem drużyna naszej szkoły w składzie: Emilia Bogusz, Natalia Guzek, Emil Biadun, Jan Kochański i Szymon Wojciechowski zajęła w nim drugie miejsce! Warto zaznaczyć, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim udział 29 szkół.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i polegał na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego znajomości walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych dziesięciu gmin znajdujących się w naszej okolicy. Dla najlepszych drużyn przewidziano nagrodę w postaci bezpłatnego wyjazdu do Rezerwatu Jata, połączonego z różnymi atrakcjami. Gratulujemy!

IMG_20240521_114832
IMG_20240521_114858
IMG_20240521_115119

Back to top