Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 2B: Natalia Guzek, Gabriela Zięba oraz Łukasz Marcinek zostali zakwalifikowani do finału XI Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat. W pierwszym etapie konkursu nasi uczniowie pod opieką nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Pani Justyny Wolskiej wykonywali zadanie z zakresu statystyki i demografii, wybrane spośród zadań wskazanych przez organizatorów. Przygotowali i przeprowadzili badanie ankietowe, na podstawie którego dokonali charakterystyki czytelnictwa uczniów naszej szkoły.

XI Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat to prestiżowe wydarzenie organizowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konkurs skupia się na dziedzinach statystyki i demografii, promując wiedzę i zainteresowanie tymi obszarami nauki. Uczestnicy muszą rozwiązać zadania konkursowe, które wymagają umiejętności analizy danych statystycznych i demograficznych.

Finał konkursu odbędzie się 27.11.2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Back to top