W dniu 10 stycznia 2020r  w „Sali Błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się Uroczystość Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. W uroczystej gali wzięli udział Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty oraz zaproszeni goście, stypendyści, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i opiekunowie.

Wśród Najlepszych z Najlepszych znalazła się również nasza uczennica z klasy II a LO  Kinga Zagrodnik, która za  z rąk Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrała Dyplom PRM wraz z gratulacjami wspaniałych wyników w nauce.

Stypendium PRM przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty skierowali do młodzieży gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, zaś do dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców i opiekunów podziękowania za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju oraz pokierowanie rozwojem tych młodych ludzi.

Otrzymane stypendium pozwoli zapewne Kindze na jeszcze pełniejsze rozwijanie swoich talentów i marzeń, nie tylko naukowych. Nauczycielom, rodzicom , a przede wszystkim Kindze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

20200110_135639
20200110_135158
20200110_135240
20200110_135241
20200110_135257
20200110_140836
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Back to top