Weronika Tabaczyńska i Sandra Firus- uczennice klasy IA LO wzięły udział w V edycji Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool”. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lubinie.

Konkurs składał się z 3 etapów. Weronika i Sandra wzięły udział w I etapie, który dotyczył znajomości struktur leksykalno-gramatycznych i czytania ze zrozumieniem. Do II etapu spośród ponad 900 uczestników zakwalifikowała się Sandra Firus. Do II etapu przystąpiło 508 uczestników. Drugi etap dotyczył znajomości języka na poziomie B1-B2 oraz wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Serdecznie gratulujemy Sandrze i Weronice ich osiągnięć z języka niemieckiego i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda im się dojść do III - finałowgo etapu.

Back to top