Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2023
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2023

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Obecnie autyzm uważany jest za jedno z  najcięższych zaburzeń rozwoju, o charakterze neurobiologicznym i dotyczą nieprawidłowości w takich obszarach jak: interakcje społeczne, komunikacja, zachowanie.

Autyzm należy do grupy zaburzeń określanych wspólną nazwą autystycznego spektrum zaburzeń (ASD). Oprócz autyzmu do ASD zalicza się zespół Aspergera (ZA), dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zespół Retta i  całościowe zaburzenia rozwoju, gdzie indziej niesklasyfikowane. Cechą wspólną są trudności w odbieraniu bodźców zmysłowych, komunikacji z otoczeniem oraz okazywaniu emocji względem innych ludzi i sytuacji, poza tym cechą towarzyszącą są powtarzalne wzorce zachowań, ograniczone zainteresowania czy aktywności.

Solidaryzując się z chorymi i ich rodzinami - 3 kwietnia- przyszliśmy do szkoły ubrani na niebiesko. To nasza "mała cząstka" przyczyniająca się do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top