Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2024
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2024

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku nasza szkoła w partnerstwie z Lechaa Consulting Sp. z o.o. realizują projekt AMBITNA SZKOŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

46 uczniów liceum ogólnokształcącego uczestniczy w zajęciach uwzględniających ich indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne czy psychofizyczne. Zajęcia obejmują m.in. blok językowy: język angielski i język rosyjski; blok matematyczno-informatyczny: matematyka, aplikacja w chmurze, robotyka i programowanie; blok przyrodniczy: geografia, biologia, chemia  i fizyka. Ważnym aspektem realizowanego projektu jest realizacja zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego. Dzięki projektowi uczniowie będą mogli rozwijać swe pasje z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej wraz z mobilną tablicą interaktywną. Do każdej pracowni przedmiotowej zostanie zakupione również nowoczesne wyposażenie. Projekt AMBITNA SZKOŁA to także wsparcie dla 24 nauczycieli, którzy mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach: "Kurs aplikacji w chmurze", "Kształtowanie u uczniów kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej"  oraz "Obsługa urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego". Realizacja projektu pozwoli stworzyć i zmodernizować już istniejącą szkolną sieć komputerową. Finansowe wsparcie UE pozwoli szkole stworzyć sieć z prawdziwego zdarzenia usprawnić przepływ informacji oraz funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top