21 marca  obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa – ma na celu podkreślenie unikalności osób z zespołem Downa oraz przypomina o potrzebie ich pełnej akceptacji w społeczeństwie. Zespół Downa to stan, w którym osoba posiada dodatkową kopię 21 chromosomu. Mimo że wiąże się z pewnymi wyzwaniami zdrowotnymi i rozwojowymi, wiele osób z zespołem Downa prowadzi pełne i produktywne życie. Ważne jest jednak wsparcie – zarówno ze strony rodzin, jak i szerszej społeczności. Światowy Dzień Zespołu Downa stanowi więc okazję do edukacji i zwiększenia świadomości na temat tego, jak osoby z zespołem Downa odgrywają ważną rolę w społeczeństwach. 

Symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa są kolorowe skarpetki noszone nie do pary, mające symbolizować różnorodność i unikalność każdej osoby. To prosty, ale mocny gest, który może przyczynić się do zmiany postrzegania osób z zespołem Downa i budowania bardziej włączającego społeczeństwa. W tę akcję zaangażowała się także nasza społeczność szkolna. Uczniowie i nauczyciele założyli kolorowe skarpety nie do pary. W ten sposób pokazaliśmy, że każda osoba, niezależnie od swoich zdolności, zasługuje na szacunek, miłość i równe szanse. Dziękujemy za zaangażowanie. Dążmy do budowania świata, w którym różnorodność jest normalnością, a każdy ma możliwość osiągnięcia pełnego rozwoju!

Back to top