16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego najzdolniejsi uczniowie z terenu województwa lubelskiego odebrali wyjątkowe wyróżnienia – stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki. Wśród 224 nagrodzonych znalazł się uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie Mateusz Wileński. Pamiątkowy dyplom Mateuszowi wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Mateusz Wileński otrzymał to wyróżnienie dzięki swojej pracy. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymując promocję z wyróżnieniem. Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych m.in. w finale I Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”, w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Badawczego „Postaw na słońce”, w II etapie VIII Konkursu Językowego „Faces of America”, w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. Gen. Sylwestra Kaliskiego. Ponadto Mateusz brał aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.  Zasłużył więc na to szczególne wyróżnienie i dołączył do grona kilkudziesięciu stypendystów naszej szkoły. Pierwsze stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 1997/1998 otrzymała wówczas uczennica klasy IV A Marta Plewka.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wszystkie te kryteria spełnił Mateusz otrzymując stypendium - nagrodę pieniężną, którą zapewne właściwie wykorzysta.

Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Back to top