Powiatowe obchody Dnia Nauczyciela odbyły się w tym roku 17 października w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim. Wzięło w nich udział wielu szacownych gości m.in.  Senator RP Stanisław Gogacz, Małgorzata Bogusz – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, władze i radni powiatu łukowskiego.

Podczas uroczystości wręczono Nagrodę Starosty  za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: 11 dyrektorom i  26 nauczycielom. W gronie tym znalazły się pani Dyrektor Sylwia Żelazowska i pani Teresa Kwiatkowska. Nauczyciele, którzy w 2023 roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie zgodnie z zapisami  Karty Nauczyciela i odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Była wśród nich pani Karolina Alikowska. Na uroczystości był obecny również sztandar i poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Kacper Ochnik, Klaudia Filipek i Dominika Jurkowska wraz z opiekunem panem Patrykiem Nowickim.

Back to top