W Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie 12 października 2021 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych. Już po raz kolejny, ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, w uroczystym apelu udział wzięli tylko uczniowie klas 1, poczty sztandarowe, Rada SU, dyrektor i kilku nauczycieli. Po wprowadzeniu sztandaru i pocztu sztandarowego odśpiewano hymn. Po hymnie Jakub Kępa powitał zebranych, a szczególnie serdecznie bohaterów dnia, czyli pierwszoklasistów.

Po czym głos zabrała p. dyrektor Sylwia Żelazowska. Udzieliła uczniom klas 1 kilku rad i wskazówek, zapewniła o swej pomocy i wsparciu w naszej szkole. Po czym nastąpił doniosły momentem ślubowania. W imieniu klasy Ia LO im. BCh ślubowanie złożyli Aleksandra Szczepaniak i Mateusz Wileński, w imieniu klasy I bsi Magdalena Barszcz i Mateusz Ponikowski. Tym samym zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie.

W tym uroczystym dniu został również upamiętniony nasz patron gen. F. Kamiński. To Jemu i BCh oraz historii szkoły poświęcona została prezentacja, którą przygotowali uczniowie klasy 3b LO.  Uczniowie pozostałych klas zapoznają się z nią na godzinach wychowawczych. Po prezentacji odśpiewano pieśń szkoły i nastąpiło wyprowadzenie sztandarów. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na zaprezentowanie nowej Rady SU. 

Na zakończenie uroczystego apelu p. dyrektor podziękowała za obecność, a organizatorom oraz uczniom klasy 3b LO za przygotowanie uroczystości.

IMG_0191
IMG_0166
IMG_0170
IMG_0173
IMG_0174
IMG_0182
IMG_0184
IMG_0185
IMG_0186
IMG_0189

Back to top