1 września br. rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. Tradycyjnie już o godz. 8.00 została odprawiona Msza Święta w naszym kościele w intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz wszystkich pracowników oświaty. Eucharystię celebrował i  homilię wygłosił ks. Adam Klimek.

Kapłan, opierając się na Ewangelii św. Mateusza (Mt 25, 14-30) podkreślił znaczenie talentów, którymi każdy z nas jest obdarzony. Są one darem Boga. Trzeba je tylko odkryć i rozwijać. Naszym wzorem jest Jezus Chrystus, jedyny Mistrz i najlepszy nauczyciel. Podczas Mszy Świętej modlono się za zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników adamowskich szkól oraz poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. W czasie Mszy Świętej szczególnie wybrzmiał Hymn do Ducha Świętego i pieśń Króluj na Chryste, jako przesłanie na nadchodzący czas nauki. Na zakończenie ks. Adam odczytał apel policji dotyczący bezpiecznego zachowania na drodze oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa. W uroczystej Mszy Świętej brały udział poczty sztandarowe miejscowych szkół. Nas reprezentowali: chorąży – Michał Baran, Michał Szałkowski, Michał Ochękowski i Mateusz Wrzosek; przyboczne – Alicja Chruściel, Milena Jazurek, Sandra Kasperska, Wiktoria Kasak, Aleksandra Magnuszewska, Julia Marchwicka, Aleksandra Pazderska i Martyna Pieniak.

Druga część uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego miała miejsce w szkole. Niestety nie wszyscy uczniowie mogli się spotkać razem. Nie pozwalają na to warunki epidemiczne-covidowe. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas pierwszych i delegacje pozostałych klas LO im. BCh i BSI. Spotkanie miało szczególny charakter. W zadumie uczczono tragiczną rocznicę agresji niemieckiej na Polskę i jednocześnie wybuchu II wojny światowej. Kinga i Jakub przypomnieli tamte okrutne czasy. Minuta ciszy, pochylone w hołdzie sztandary i żołnierska melodia Cisza, to nasza pamięć o tych, którzy zginęli, abyśmy my mogli żyć. W imieniu naszej szkolnej społeczności Alicja, Emilia i Paweł złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze pamięci na grobach żołnierzy SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga, którzy spoczywają na miejscowym cmentarzu. Również ważnym wydarzeniem w naszej szkolnej historii była zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Pan Dyrektor Jarosław Szczepaniak otrzymał od Rady Rodziców i Rady Gminy serdeczne podziękowania za trud dydaktyczno-wychowawczy włożony w kierowanie Zespołem Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie. Natomiast gratulacje i życzenia wielu sukcesów odebrała Pani Dyrektor Sylwia Żelazowska, która została nowym dyrektorem naszej szkoły. Były też życzenia od Samorządu Uczniowskiego dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicznie w czasie wakacji Jakuba. Oby ten rok były dobry, szczęśliwy i bezpieczny, czego sobie wszyscy życzymy.

Back to top