Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii. Zgodnie z polską tradycją, to w listopadzie wspominamy naszych najbliższych, którzy żyli przed nami, odwiedzamy ich groby, zdobimy je kwiatami, zapalamy lampki. Jest to wyraz naszej pamięci, dowód miłości oraz oddania czci i szacunku zmarłym. Pamiętamy również o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, o samotnych żołnierskich grobach i miejscach pamięci o bohaterach.

5 października br. w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Sienkiewiczowskie, w którym udział wzięła delegacja naszej szkoły w składzie: pani Krystyna Maria Sadło oraz uczennice Kamila Gajaszek, Dominika Jurkowska i Kinga Kulik. 

5 października 2023 r. w naszej szkole miały miejsce pokazy historyczne prowadzone przez grupę Patriotic z miejscowości Czemierniki. Przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej przypomniał uczniom klas LO najważniejsze wydarzenia związane z historią Polski XX wieku,  pamiętając także o naszym regionie. Po pokazie uczniowie mogli obejrzeć rekwizyty, przymierzyć umundurowanie i stroje z minionych czasów.

„Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania.” 2 października 2023 roku w Zespole Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie otworzyliśmy Ekopracownię Odnawialnych Źródeł Energii. Utworzenie nowej, w pełni wyposażonej pracowni przedmiotowej z zakresu tematyki OZE było możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Szkolna Akcja Narodowego Czytania ,,Nad Niemnem’’ Elizy Orzeszkowej.

W dniu 8 września 2023 roku nasza szkoła wzięła udział w Akcji Narodowego czytania. W tym roku Para Prezydencka wybrała ,,Nad Niemnem’’ E. Orzeszkowej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z twórczością pozytywistycznej pisarki i odczytać fragmenty przybliżające losy rodów Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Do akcji przyłączyli się uczniowie wszystkich typów szkół, pani dyrektor, nauczyciele i wychowawcy.

Szybko minęły wakacje i czas zacząć nowy rok szkolny 2023/2024. Tym razem rozpoczął się 4 września, tradycyjnie już, od Mszy Świętej w miejscowym kościele parafialnym. Celebransi: ks. dziekan Tadeusz Lament i wikariusz ks. Mateusz Pasek modlili się w intencji uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Podczas kazania ks. Mateusz, nawiązując do Ewangelii podkreślił, że zaczął się kolejny rok łaski od Pana, że nie możemy go zmarnować. Powinniśmy być przygotowani każdego dnia do swoich zadań, aby nie zaskoczył nas (czerwiec!) koniec roku. Mamy być mądrzy w swoich decyzjach i czynach.

Kształtowanie postaw proekologicznych u młodzieży jest niezwykle ważne, tym samym w dniu 17 maja br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych, które poprowadzili dla nich... nasi uczniowie. Helioaktywni – bo tak nazywa się ich grupa badawcza w konkursie dotyczącym  wykorzystania energii Słońca do produkcji energii elektrycznej – poprowadzili zajęcia edukacyjne w poszczególnych oddziałach poświęcone tematyce OZE, a szczególnie fotowoltaice.

Pieśń „Witaj majowa jutrzenko” rozbrzmiewała 3 maja w wielu polskich miastach, miasteczkach czy wioskach. Ten dzień ma szczególne znaczenie w naszej historii. Obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski oraz rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie a drugiej w świecie Konstytucji. I z tej okazji w kościele parafialnym w Adamowie miała miejsce Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz druhów strażaków.

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w konferencji edukacyjnej poświęconej tematyce krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Jednym z elementów spotkania był jubileusz 5-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie. Tematem spotkania było uświadomienie młodzieży szkół ponadpodstawowych jak ważnym darem dla drugiego człowieka jest mała cząstka siebie- krew.

Back to top